Təhsil Nazirliyi
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq əlaqələr sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Beynəlxalq əlaqələr sektorunun müdiri
İlqar Dadaşov
Əlaqə vasitələri:
Email: Ilqar.Dadashov@edu.gov.az
Telefon: 0125991155 (dax.5443)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Beynəlxalq münasibətlər: anlayış və əsas nəzəriyyələr (1,2,3,4).
  • Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində beynəlxalq təşkilatların yeri və rolu (3,4,25,26).
   • Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT): məqsəd və prinsipləri, strukturu, ixtisaslaşmış idarələri (7,25).
    • Azərbaycan Respublikasının əməkdaşlıq etdiyi və üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar (5,8,25,26).
     • Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ  münaqişəsi və beynəlxalq hüquq (5,25).
      • Diplomatik yazışmalar. Diplomatik sənədlərin növləri və formaları (6).
       • Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası (12).
        • Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq təşkilatlar (8,25,26).
         • Təhsil sahəsində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq hüquqi sənədlər. Sözügedən sənədlərdən irəli gələn beynəlxalq xarakterli öhdəliklər (9,10,11).
          • Azərbaycan Respublikası ilə xarici ölkələr arasında təhsil sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq əlaqələri (13,14,15,19,20).
           • Azərbaycan Respublikasının Bolonya prosesinə qoşulmasının əhəmiyyəti (19,20).
            • Beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları. Azərbaycan Respublikasının bu tədqiqatlarda iştirakı (21,22).
             • Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələri ilə xarici təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq (16,17,18).
              • Dayanıqlı inkişaf məqsədləri: Məqsəd 4- keyfiyyətli təhsil (23,24).
               • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Protokolunun Əsas Qaydaları (27).

                Ədəbiyyat:

                1. Hüseynov L. Beynəlxalq Hüquq. Bakı 2000
                2. Məmmədov R. Beynəlxalq Hüquq. Bakı 2002
                3. Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B., 2000 (dərslik)
                4.  Современные международные отношения. Под ред. Торкунова. М., 2001.
                5. Həsənov Ə. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti. B. 2005
                6. Cəfərov V.B. Diplomatik yazışma. B., 2003.
                7. ВМТ və qlobal proseslər. Metodik vəsait. F.E.Abbaszadə, Bakı 2005 
                8. Avropa Şurasının təhsil sahəsində fəaliyyəti
                9. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, 4 noyabr 1950.
                10. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, 19 dekabr 1966.
                11. Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsi, 10 dekabr 1948
                12. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası 
                13. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında elmi adların və təhsil sənədlərinin qarşılıqlı tanınması və ekvivalentliyi haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə
                14. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında təhsil sənədlərinin qarşılıqlı tanınması haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə
                15. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında təhsil, elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərin qarşılıqlı tanınması sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə
                16. Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələri
                17. Bakı Slavyan Universitetinin beynəlxalq əlaqələri
                18. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin beynəlxalq əlaqələri
                19. Avropa Ali Təhsil Məkanı 
                20. Ali təhsildə Bolonya prosesi. Azərbaycan müəllimi.- 2010.- 25 iyun.- S.9. 
                21. TIMSS & PIRLS 
                22. PİSA
                23. Məqsəd 4: Hər kəs üçün inklüziv və keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsili təşviq etmək
                24. BMT, İqtisadiyyat və Sosial İşlər departamenti
                25. BMT-nin təhsil sahəsində fəaliyyəti
                26. Avropa İttifaqının təhsil sahəsində fəaliyyəti
                27. Azərbaycan Respublikası Dövlət Protokolunun Əsas Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin2004-cü il 28 iyul tarixli 97 nömrəli  Fərmanı