Gənclər və İdman Nazirliyi
İmişli rayon Gİİ, aparıcı məsləhətçi - idman sahəsi üzrə

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Şəhər (rayon) gənclər və idman (baş) idarələrinin vəzifə və funksiyaları [1]
  • “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • Uşaq-Gənclər İdman məktəbləri və ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman məktəblərinin Nümunəvi Nizamnaməsi [3]
    • Yüksək İdman Ustalığı Məktəbinin Nümunəvi Əsasnaməsi[4]
     • İctimai birliklərə respublika idman federasiyası statusunun verilməsi üçün onların dövlət akkreditasiyası Qaydası [5]
      • Hüquqi şəxs statusu olmayan idman klubu haqqında Nümunəvi Əsəsnamə [6]
       • Hərbi-tətbiqi və xidməti-tətbiqi idman növlərinin siyahısı [7]
        • Milli yığma komandaların maddi-texniki, elmi-metodiki, tibbi-bioloji, tibbi və antidopinq təminatı Qaydası [8]
         • Ölkə ərazisində yayılan idman növlərinin və idman fənlərinin tanınmasıQaydaları [9]
          • Respublika idman federasiyalarının dövlət reyestrinin aparılmasıQaydaları [10]
           • İdman növlərinin dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları [11]
            • Azərbaycan Respublikasının Vahid İdman Təsnifatı  [12]

             Ədəbiyyat:

             1. Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman nazirinin 14 iyul 2006-ci il tarixli S-407 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Şəhər (rayon) gənclər və idman idarəsi (baş idarəsi) haqqında Əsasnamə”
             2. “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 iyun 2009-ci il, № 847-IIIQ
             3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 oktyabr 2001-ci il 161 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uşaq-Gənclər İdman məktəbləri və ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman məktəblərinin Nümunəvi Nizamnaməsi”
             4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2004-cü il 26 oktyabr tarixli 161 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş Yüksək İdman Ustalığı Məktəbinin Nümunəvi Əsəsnaməsi
             5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2009-cu il 24 dekabr tarixli, 198 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş İctimai birliklərə respublika idman federasiyası statusunun verilməsi üçün onların dövlət akkreditasiyası Qaydası
             6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2009-cu il 24 dekabr tarixli, 198 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş Hüquqi şəxs statusu olmayan idman klubu haqqında Nümunəvi Əsəsnamə
             7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2009-cu il 24 dekabr tarixli, 198 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş Hərbi-tətbiqi və xidməti-tətbiqi idman növlərinin siyahısı
             8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2009-cu il 24 dekabr tarixli, 198 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş Milli yığma komandaların maddi-texniki, elmi-metodiki, tibbi-bioloji, tibbi və antidopinq təminatı Qaydası
             9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2009-cu il 24 dekabr tarixli, 198 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş Ölkə ərazisində yayılan idman növlərinin və idman fənlərinin tanınmasıQaydaları
             10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2009-cu il 24 dekabr tarixli, 198 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş Respublika idman federasiyalarının dövlət reyestrinin aparılmasıQaydaları
             11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2009-cu il 24 dekabr tarixli, 198 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş İdman növlərinin dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları
             12. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin 08 nömrəli 19 dekabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vahid İdman Təsnifatı