Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Strateji planlaşdırma şöbəsi, dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri
Bayramova Nərmin Ernest
Əlaqə vasitələri:
Email: narmin.bayramova@mlspp.gov.az
Telefon: (012) 594 30 43
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. 2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası [1]
  • “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası [2, 3]
   • "Məşğulluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
    • "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
     • Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması [6]
      • “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi [7]
       • Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər [8]
        • Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri [9]
         • Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həvalə edilmiş tədbirlər
        • Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Nizamnaməsi [10]
         • "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [11]
          • "Sosial müavinətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [12]
           • Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi [13]
            • Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi [14]
             • Əsas müddəalar
             • Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar;
             • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası
             • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
             • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
             • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
             • İstirahət vaxtı
             • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi
             • Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri
             • Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri
             • Sosial məzuniyyətlər
             • Ödənişsiz məzuniyyətlər
             • Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları
             • Məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları
             • Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təminatları
             • Əmək və icra intizamı
             • İşçilərin sosial sığortası
             • İntizam tənbehinin verilməsi qaydaları
            • Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğyn beynəlxalq reytinqlər və həmin reytinqlər üzrə ölkələrin qiymətləndirilməsi metodologiyası [15]
             • İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi [16]

              Ədəbiyyat:

              1. “2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 602 nömrəli Sərəncamı
              2. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı
              3. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası üzrə Milli Fəaliyyət Qrupunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 29 may 2013-cü il № 2918
              4. "Məşğulluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 29 iyun 2018-ci il № 1196-VQ
              5. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 fevral 2006-cı il № 54-IIIQ
              6. "Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 fevral 2005-ci il tarixli 194 nömrəli Fərmanı
              7. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 2017-ci il 11 dekabr tarixli 17 nömrəli qərarı 
              8. "Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 13 iyul 2016-cı il № 2199
              9. "Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı
              10. "Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli 387 nömrəli Fərmanı
              11. "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 oktyabr 2005-ci il № 1036-IIQ
              12. "Sosial müavinətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 fevral 2006-cı il № 55-IIIQ
              13. "Dövlət xidmətlərinin "ASAN xidmət indeksi" üzrə qiymətləndirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin kollegiyasının 17.10.2016-cı il tarixli 1/1-06 nömrəli qərarı 
              14. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi
              15. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun beynəlxalq reytinqlər və həmin reytinqlər üzrə ölkələrin qiymətləndirilməsi metodologiyası
              16. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi