Ali Attestasiya Komissiyası
Elm sahələri üzrə birinci şöbə, dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • Fəsil 1. Ümumi müddəalar;
  • Maddə 8. Məlumatların məxfilik dərəcələri və bu məlumatların daşıyıcılarının məxfilik qrifləri.
 2. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
  • Maddə 2. İnformasiya əldə etmək azadlığı
  • Maddə 6. İnformasiya əldə olunmasının əsas prinsipləri
  • Maddə 13. İnformasiya sorğusunun təqdim edilməsi üsulu
  • Maddə 14. İnformasiya əldə etmənin formaları
  • Maddə 24. İnformasiya sorğusunun icra müddəti
  • Maddə 15. İnformasiyanın əldə edilməsi haqqında sorğu
  • Maddə 17. İnformasiya sahibinin sorğuçuya kömək göstərmək vəzifəsi
  • Maddə 18. İnformasiya sorğusunun qeydə alınması
  • Maddə 23. İnformasiya sorğusunun aidiyyəti üzrə göndərilməsi
  • Maddə 25. İnformasiya sorğusunun icra müddətinin uzadılması
  • Maddə 27. İnformasiya sorğusunun icra edilmiş sayılması
 3. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [3]
  • Fəsil 1. Ümumi müddəalar;
  • Fəsil 4. Normativ hüquqi aktların növləri;
  • Fəsil 5. Azərbaycan Respublikasinin normativ hüquqi aktlarında beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsip və normalarının və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin normalarının həyata keçirilməsi;
  • Fəsil 6. Normativ hüquqi akta dair ümumi tələblər;
  • Fəsil 7. Normativ hüquqi aktın strukturu;
  • Fəsil 8. Normayaratma prosesi;
  • Fəsil 9. Normativ hüquqi aktın layihəsinin, qanunun məcburi hüquqi ekspertizası;
  • Fəsil 12. Normativ hüquqi aktın layihəsinə baxılması və onun qəbul edilməsi;
  • Fəsil 13. Normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər edilməsi, onların ləğv edilməsi;
  • Fəsil 15. Normativ hüquqi aktların rəsmi dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi.
 4. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [4]
  • Bölmə 1. Ümumi müddəalar
 5. “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında” Əsasnamə [5]
  •  “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları” [6]
   • “Nazirlər Kabinetinin iş qaydası” [7]
    • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” [8]
     •  “Dissertasiya şuralarının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili barədə Təlimat” [9]
      • “Dissertasiya şuraları nəzdində elmi seminarin fəaliyyətinin təşkili qaydası” [10]
       • “Dissertasiyanın tərtibi qaydası” [11]
        •  “Avtoreferatın tərtibi qaydası” [12]
         •  “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər qarşısında qoyulan tələblər” [13]

          Ədəbiyyat:

          1. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          2. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          3. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
          4. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
          5. “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında” Əsasnamə
          6.  “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları”
          7. “Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”
          8. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”
          9.  “Dissertasiya şuralarının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili barədə Təlimat”
          10. Dissertasiya şuraları nəzdində elmi seminarin fəaliyyətinin təşkili qaydası”
          11. “Dissertasiyanın tərtibi qaydası”
          12. “Avtoreferatın tərtibi qaydası”
          13. “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər qarşısında qoyulan tələblər”