Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Sabirabad Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Texniki nəzarətin təşkili sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi/ Elm, təhsil və insan resursları şöbəsi/Dövlət qulluğu sektoru/sektor müdiri
Talıbova Diləfruz Abit qızı
Əlaqə vasitələri:
Email: dilafruz.talibova@agro.gov.az
Telefon: (012)498 08 44 daxili: 1266
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi üzrə: [1]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar
 2. "Baytarlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [2]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar
 3. "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [3]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar
 4. "Toxumçuluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [4]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar
 5. "Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [5]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar
 6. “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə: [6]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar
 7. “Aqrar islahatın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə: [7]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar
 8. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
  • "Azərbaycan Respublikası Kənd təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə" [9]
   • "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi" üzrə: [10]
    • 1.Qısa xülasə
    • 5. Strateji baxış
    • 6. Strateji məqsədlər
    • 7. Strateji hədəflər
   • "Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı" [11]

    Ədəbiyyat:

    1. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
    2. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 31 may 2005-ci il  № 922-IIQ
    3. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.12 may 2006-cı il № 102-IIQ
    4. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 11 mart 1997-ci il № 257-IQ
    5. “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 iyun 2008-ci il № 650-IIIQ
    6. “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 14 iyun 2005-ci il № 926-IIQ 
    7. “Aqrar islahatın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 18 fevral 1995-ci il tarixli № 976.
    8. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 27 iyun 2019-cu il tarixli №1617-VQ
    9. "Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 20 aprel 2005-ci il, № 226  
    10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”
    11. "Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 2 mart 2001-ci il, № 640