Energetika Nazirliyi
Neft-qaz şöbəsi, Neft siyasəti sektoru, şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  [1]
  • “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • Azərbaycanın ixrac neft və qaz kəmərləri [3, 4]
    • Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi [5]
     • “Əsrin müqaviləsi” [6]
      • Perspektiv neft-qaz strukturları [7, 8, 9]
       • Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatı [10]
        • Qaz İxrac edən Ölkələr Forumu [11]
         • Qazdan istifadə Qaydaları [12] 
          • "Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları" [13]
           • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [14]
            • Ümumi müddəalar
            • Maddə 279. Qaz, elektrik və istilik enerjisi sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin pozulması
            • Maddə 280. Qaz və elektrik enerjisi sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasının qarşısını almağa istehlakçı tərəfindən maneələr törədilməsi
            • Maddə 282. Təbii qazın, elektrik və ya istilik enerjisinin talanması və ya onlardan istifadə qaydalarının pozulması
           • "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında" Əsasnamə[15]

            Ədəbiyyat:

            1. “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 24 noyabr 1998-ci il, № 541-IQ 
            2. “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 iyun 1998-ci il, № 513-IQ 
            3. Azərbaycanın ixrac neft kəmərləri
            4. Azərbaycanın ixrac qaz kəmərləri
            5. Cənub Qaz Dəhlizi
            6. Əsrin müqaviləsi
            7. Şəfəq-Asiman
            8. Abşeron yarımadasının dayazsulu hissəsi
            9. D230 bloku
            10. Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı
            11. Qaz İxrac edən Ölkələr Forumu
            12. “Qazdan istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinn 12 may 2011-ci il tarixli 80 nömrəli qərarı
            13. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021 6 aprel tarixli 89 nömrəli Qərarı
            14. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
            15. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 2002-ci il tarixli 774 nömrəli Fərmanı