Energetika Nazirliyi
Neft-qaz şöbəsi, dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycanın yanacaq-energetika sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən orqan. [1]
  • Energetika sahəsi. [2]
   • Enerji resursları sahəsi. [3]
    • Azərbaycanın neft-qaz tarixi. [4, 5]
     • Azərbaycanın neft-qaz  və neft-kimya kompleksi. [4, 6]
      • Azərbaycanın neft-qaz siyasəti. [1, 4]
       • Yanacaq-enerji balansı. [1, 4]
        • Azərbaycanın ixrac neft və qaz kəmərləri. [4, 5, 6]
         • Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi. [4, 6]
          • Azərbaycanın neft-qaz  strategiyası. [4, 5]
           • “Əsrin müqaviləsi”, “Şahdəniz” müqaviləsi. [4, 5, 6]
            • Azərbaycanını perspektiv regional və beynəlxalq neft-qaz  və neft-kimya layihələri. [4, 5]
             • Azərbaycanın neft-qaz yataqları və ehtiyatları. [4, 6]
              • Beynəlxalq neft-qaz şirkətləri ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı. [4, 5, 6]
               • Regional və beynəlxalq enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu. [4, 5, 6]
                • Energetika sahəsini tənzimləyən qanunvericilik bazası. [2, 3]

                 Ədəbiyyat:

                 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 aprel tarixli 149 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə"
                 2. “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 24 noyabr 1998-ci il, № 541-IQ
                 3. “Enerji resurslarından istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu, 30 may 1996-cı il, № 94-IQ
                 4. www.minenergy.gov.az
                 5. Heydər Əliyevin Neft Strategiyası
                 6. http://socar.az
                 7. Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 iyun 1998-ci il, № 513-IQ