Dövlət Turizm Agentliyi
İnsan resurslarının idarə edilməsi və hüquq şöbəsi, Daxili nəzarət və audit sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi İnsan resurslarının idarəedilməsi və hüquq şöbəsinin müdiri
Hüseynova Mehriban
Əlaqə vasitələri:
Email: mehriban.huseynova@tourism.gov.az
Telefon: 012 505 87 04 (daxili 1200)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi   [1]
  • Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə
  • Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə fondlarının və ya büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə
  • Satınalma prosedurları keçirilmədən dövlət vəsaitlərini xərcləmə və ya dövlət satınalmalarını qanunsuz keçirmə
  • Vəzifə səlahiyyətlərini aşma
  • Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə
  • Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq)
  • Rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq)
  • Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz alveri)
  • Vəzifə saxtakarlığı
  • Səhlənkarlıq
 2. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu  [2]
  • Publik hüquqi şəxslər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu  [3]
   • Ümumi müddəalar
  • "Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
   • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [5]
    • Müqavilələrin bağlanması
    • Müqavilə əsasında işlərin görülməsi
    • Müqavilədə nəzərdə tutulmuş məbləğləri köçürmə qaydaları
    • 13, 16, 20-ci Fəsil
   • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi  [6]
    • Fəsil -1
    • Fəsil -2
    • Fəsil -3
    • Fəsil -4
    • Fəsil -5
    • Fəsil -6
   • Satınalmalar üzrə: [7]
    • Ümumi müddəalar
    • Satınalma metodlarının tətbiqi şərtləri
    • Satınalmaların təşkili
    • Tender prosedurları
    • Xidmətlərin satınalmasının əsas metodu
    • Digər metodlar
    • Şikayət verilməsi
   • “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [8]
    • İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası [9]
     • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [10]
      • Əmək müqaviləsi üzrə işçinin vəzifələrinin icra edib-etməməsi
      • Əməkhaqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əməkhaqqından tutulmalar
      • Orta əməkhaqqı və onun saxlanılması qaydaları
      • I Fəsil
      • V bölmə
      • Əsas müddəalar
      • Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatları
      • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası
      • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
      • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
      • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
      • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi 
      • Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri
      • Sosial məzuniyyətlər
      • Ödənişsiz məzuniyyətlər
      • Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun tətbiqi qaydaları

     Ədəbiyyat:

     1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi   30 dekabr 1999
     2. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının  7 sentyabr 2004-cü il tarixli   733-IIQ nömrəli Qanunu 
     3. Publik hüquqi şəxslər haqqında Azərbaycan Respublikasının 29 dekabr 2015-ci il tarixli               97-VQ nömrəli   Qanunu
     4. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 may 2007-ci il, № 332-IIIQ
     5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, 8 dekabr 1999-cu il
     6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 29 dekabr 2015-ci il
     7. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27 dekabr № 245-IIQ
     8. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli 21-IVKQ nömrəli Konstitusiya Qanunu
     9. "İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2011-ci il tarixli 483 nömrəli Fərmanı
     10. Azərbaycan Respublikasınının Əmək Məcəlləsi, 01 fevral 1999-cu il