Dövlət Turizm Agentliyi
İnsan resurslarının idarə edilməsi və hüquq şöbəsi, Dövlət qulluğu və kadr hazırlığı sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi İnsan resurslarının idarəedilməsi və hüquq şöbəsinin müdiri
Hüseynova Mehriban
Əlaqə vasitələri:
Email: mehriban.huseynova@tourism.gov.az
Telefon: 012 505 87 04 (daxili 1200)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası [1]
  • Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması qaydaları [2]
   • Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması qaydaları [3]
    • Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi [4, 12]
     • Dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları [5]
      • Dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları [6]
       • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [7]
        • Ehtiyat kadrların formalaşdırılması qaydaları [8]
         • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə [9]
          • Ümumi normalar
          • Əmək müqaviləsi
          • Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təminatları
          • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
          • İstirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları
         • “Sosial Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [10]
          • Dövlət qulluqçularının aylıq iş vaxtı norması [11]
           • İcra hakimiyyəti orqanlarında onlara həvalə funksiyalara görə təminedici və yardımçı bölmələrin siyahısı [13]

            Ədəbiyyat:

            1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”
            2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları”
            3. "Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 fevral tarixli 527 nömrəli Fərmanı
            4. “Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısı”nın və hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı
            5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”
            6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”
            7. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı
            8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydaları” 
            9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il
            10. “Sosial Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 fevral 1997-ci il,  № 250-IQ
            11. “Qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırılanda işlədiyi hər saata görə dövlət qulluqçusuna ödənilən əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 949 nömrəli Fərmanı
            12. ”Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2002-ci il, 334-IIQ
            13. “İcra hakimiyyəti orqanlarında onlara həvalə funksiyalara görə aparıcı və köməkçi bölmələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il  22 oktyabr tarixli 937 nömrəli Fərmanı