Dövlət Turizm Agentliyi
Ümumi şöbə, Vətəndaş müraciətləri və sənədlərlə iş sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Sənədlərlə işin təşkili: [1] 
  • sənədlərin hazırlanması və rəsmiləşdirilməsi
  • çap üsulu ilə hazırlanan sənədlərə olan tələblər
  • sərəncam mahiyyətli sənədlərin hazırlanması və tərtib edilməsi
  • protokol, arayış, məlumat vərəqələri, akt, məktub, teleqram və s. hazırlanması və tərtib edilməsi
  • sənədlərin qeydiyyatı və dövriyyəsinin təşkili
  • sənədlərin icrasına nəzarətin aparılması
 2. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası [2, 3, 4, 7]
  • Elektron sənəd dövriyyəsi  [1, 5, 6]
   • İşlərin nomenklaturunun tərtib edilməsi, qovluqların formalaşdırılması, arxivə təhvil verilməyə  hazırlanması və cari arxivdən istifadə [1, 8, 9] 
    • Kütləvi informasiya vasitələri sistemi [10]
     • İnformasiya əldə etmək hüququ [11]
      • Dövlət sirri anlayışı [12]
       • Dövlət sirrinə aid edilən məlumatların siyahısı [13]
        • Məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması [14]

         Ədəbiyyat:

         1. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 27 sentyabr 2003-cü il, № 935
         2. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il, № 1308-IVQ
         3. "Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 23 iyun 2016-cı il, № 950
         4. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 23 iyun 2016-cı il, № 951
         5. "İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 04 sentyabr 2012-ci il, № 692
         6. "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 9 mart 2004-cü il, N602-IIQ
         7. "Telefon müraciət xidməti vasitəsilə şifahi müraciətlərin edilməsi, qəbulu, qeydiyyatı və cavablandırılması Qaydası" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 1 sentyabr 2016-cı il, № 339
         8. "Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 12 aprel 2016 cı il tarixli 3/1 nömrəli qərarı 
         9. "Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə arxiv işinin təşkilinə dair Təlimatın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin 12 iyun 2017-ci il tarixli 5 nömrəli Qərarı
         10. “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 7 dekabr 1999-cu il, № 769-IQ
         11. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30 sentyabr 2005-ci il, № 1024-IIQ
         12. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 07 sentyabr 2004-cü il, №733-IIQ
         13. “Dövlət sirrinə aid edilən məlumatların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 03 iyun tarixli 248 nömrəli Fərmanı
         14. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 19 yanvar 2005-ci il, № 179