Dövlət Turizm Agentliyi
Turizm Siyasəti və Strategiyası şöbəsi, Turizm sənayesi və layihələrlə iş sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinin Turizm siyasəti və strategiyası şöbəsinin müdiri
Muradov Məhəmməd Sədyar oğlu
Əlaqə vasitələri:
Email: mahammad.muradov@tourism.gov.az
Telefon: (012) 505-87-04
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi [1]
  • Turizm siyasəti və planlaşdırılması [2, 3]
   •    Turizmin təşviqi siyasəti – beynəlxalq təcrübə [4]
    • Dünya turizm sənayesində əsas meyllər [5]
     • Turizm sənayesində Qlobal Paylayıcı Sistemlər [6,7]
      • Turizm məhsullarının inkişafı [8, 9]
       •    Turizmin dövlət idarəetməsi [10]

        Ədəbiyyat:

        1. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
        2. David L. Edgell, Maria DelMastro Allen, Ginger Smith and Jason R. Swanson, Tourism Policy and Planning. Yesterday, Today and Tomorrow
        3.     Yasin Keleş, Turizm Politikası ve Planlaması 
        4.   Ömer Şanlıoğlu & Enes Ömer Özcan, Türkiyede uygulanan turizm teşvik politikaları ve sonuşları üzerine bir değerlendirme
        5.     François Souty, Passport To Progress: Competition Challenges For World Tourısm And Global Anti-Competitive Practices in the Tourısm Industry
        6. Olivier Vialle, Global Distibution Systems (GDSs) in the Tourism İndustry (UNWTO, 1994)
        7.   Gökçe Yüksek, Seyahat işletmelerinde bilgi teknolojilerinin rolü ve küresel dağıtım sistemlerinde bir örnek: AMADEUS
        8. Handbook on Tourism Product Development
        9. Dimitris Koutoulas, Understandıng the Tourist Product (2015)
        10.       Aleksander Panasuik, Tourism management by public administration institutions