Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Nazirliyin yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti, Nazirliyin yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Yerli bölmələri, İmişli Regional Ərazi Şöbəsi, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın yanında olan orqanın rəhbəri - rəis

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri
Bayramova Nərmin Ernest
Əlaqə vasitələri:
Email: narmin.bayramova@mlspp.gov.az
Telefon: (012) 594 30 43
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [1]
  • “İnzibati İcraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə:  [4]
     • Podrat müqaviləsi (maddə 752)
     • Tapşırıq müqaviləsi (maddə 777)
     • Ailə başçısının ölümü nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə zərərin əvəzinin ödənilməsi (maddə 1121)
     • Hüquqi şəxsə xitam verildikdə zərərin əvəzinin ödənilməsi (maddə 1126)
    • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [5]
     • Mübahisələrin məhkəməyə aidiyyətı (maddə 24)
     • Məhkəmə aidiyyətinin anlayışı (maddə 33)
     • İşdə iştirak edən şəxslərin tərkibi (maddə 46)
     • Dövlət orqanlarının və yerli özünü idarə orqanlarının rəy vermək üçün prosesdə iştirakı (maddə 60)
     • Məhkəmədə nümayəndəlik (madə 69-75) 
     • Prosessual müddətlərin müəyyən edilməsi və hesablanması (maddə 128)
     • Rəsmi qaydada verilən sənədlər (maddə 134)
     • İddia icraatı (maddə 149-156, 157, 162-164)
     • İşlərin baxılması və həll edilməsi müddətləri (maddə 172)
     • Apelyasiya şikayət vermək hüququ (maddə 357)
     • Birinci instansiya məhkəmələrinin qərarlarından şikayət verilməsi (maddə 395-401)
     • Kasasiya şikayətinin rəsmi qaydada təqdim edilməsi (maddə 412)
    • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [6]
     • Əməlin inzibati xəta olmasını aradan qaldıran hallar (fəsil 3)
     • İnzibati tənbehin məqsədləri (maddə 21)
     • İnzibati tənbeh növləri (maddə 22)
     • İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) (II bölmə, fəsil 7)
     • Səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) tərəfindən baxılmış inzibati xətalar haqqında işlər barədə elektron informasiya sistemləri və ehtiyatları (fəsil 9)
     • İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat (III bölmə fəsillər 10- 13)
     • İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat (IV bölmə 14, 15, 17 və 18-ci fəsillər)
     • Siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan inzibati xətalar (fəsil 21)
     • İnzibati cərimənin tətbiqi haqqında qərarın icrası (maddə 150)
     • Əmək qanunvericiliyinin pozulması (maddə192)
     • İşçini əmək funksiyasına daxil olmayan işi (xidməti) yerinə yetirməyə məcbur etmə (maddə 193)
     • Əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması (maddə 198)
     • Seksual qısnamaya məruz qalmış işçiyə təzyiq göstərilməsi (maddə 205)
     • “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, müvafiq riskləri icbari qaydada sığorta etdirmək vəzifəsi müəyyən edilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən sığortaçı ilə icbari sığorta müqaviləsinin bağlanmaması (maddə 469.2)
     • İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin araşdırılması və uçota alınması qaydalarının pozulması (maddə 555)
     • Müvafiq obyektlərin layihələşdirilməsi, tikintisi və istismarı zamanı əməyin mühafizəsi tələblərinin pozulması (maddə 556)
     • Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması (maddə 602)
    • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə: [7]
     • İnzibati mübahisələrin məhkəmə aidiyyəti  (maddə 2)
     • İnzibati-iqtisadi məhkəmələr və məhkəmə kollegiyaları (maddə 3)
     • Məhkəmə aidiyyətinin müəyyənləşdirilməsi (maddə 8)
     • Müddətlər (maddə 22)
     • Prosessual müddətlərin bərpa olunması (maddə 24)
     • İddia müddəti (maddə 38)
     • İnzibati orqanın hərəkətsizliyindən müdafiə ilə bağlı iddia müddətləri (maddə 39)
     • İddianın qaldırılması (maddə 45)
     • İddia ərizəsinin məzmunu (maddə 46)
     • İddianın təqdim olunması (maddə 47)
     • İddianın dəyişdirilməsi (maddə 54)
     • Apellyasiya şikayəti vermək hüququ (maddə 81)
     • Şikayətin mümkünlüyü (maddə 83) 
     • Şikayətin verilməsinə dair tələblər (maddə 85)
    • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
     • “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar” [9]

      Ədəbiyyat:

      1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
      2. “İnzibati İcraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 21 oktyabr 2005-ci il, 1036-IIQ
      3. "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27 dekabr 2001-ci il № 243-IIQ
      4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
      5. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il 
      6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 
      7. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 30 oktyabr 2009 il
      8. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 02 iyul 2013-cü il №714-IVQ
      9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında Qərarı 06 iyun 2014-cü il №183