Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi
Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi, məhkəmə iclasının katibi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Hüquq anlayışı, mənbələri, prinsipləri [1, 2, 3, 4]
  • Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri [1, 2, 3, 4]
   • Hüquq sistemi [1, 2, 3, 4]
    • Hüquq məsuliyyəti [1, 2, 3, 4]
     • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi [5, 6]
      • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [7, 8]
       • Əsas qaydalar. Məhkəmənin tərkibi. Etirazlar. Məhkəmə aidiyyəti. Ərazi aidiyyəti.  İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları. Məhkəmədə nümayəndəlik. Prosessual müddətlər, Məhkəmə sənədlərinin rəsmi qaydada verilməsi, İddianın verilməsi, Məhkəmə baxışı. İş üzrə icraatın dayandırılması. Məhkəmə qərardadları. Protokollar. Apelyasiya instansiyası məhkəməsində icraat. Birinci instansiya məhkəmələrinin qərardadlarından şikayət verilməsi. Kassasiya instansiyası məhkəməsində icraat. İtirilmiş məhkəmə icraatının və ya icra üzrə icraatın bərpa edilməsi
      • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [9, 10]
       • Giriş müddəaları. Şəxslər. Əmlak və əşya hüququ. Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər. Vərəsəlik hüququ
      • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [11, 12]
       • Ümumi müddəalar. Vergi nəzarəti. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından) və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət verilməsi
      • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [13, 14]
       • Əsas müddəalar. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatları. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. Əmək müqavilələrinin bağlanması, şərtlərinin dəyişdirilməsi və xitamının sənədləşdirilməsi qaydaları. İstirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları. Əmək və icra intizamı. Əməyin mühafizəsi
      • “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [15]
       • "Icra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [16]
        • "İnzibati orqanların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı [17]
         • "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [18]
          • “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [19]
           • “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [20]
            • “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [21]
             • “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [22]
              • Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat [23]

               Ədəbiyyat:

               1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005
               2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005 
               3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993 
               4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009 
               5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi
               6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında 30 iyun 2009-cu il tarixli, 846-IIIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               7. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
               8. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında 28 dekabr 1999-cu il tarixli, 780-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               9. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
               10. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında 28 dekabr 1999-cu il tarixli, 779-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               11. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
               12. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında 11 iyul 2000-ci il tarixli, 905-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               13. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
               14. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında 01 fevral 1999-cu il tarixli, 618-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               15. 10 iyun 1997-ci il tarixli, 310-IQ nömrəli “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               16. 27 dekabr 2001-ci il tarixli, 243-IIQ nömrəli “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               17. 28 avqust 2007-ci il tarixli, 136 nömrəli “İnzibati orqanların Təsnifatı” nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
               18. 29 iyun 2004-cü il tarixli, 713-IIQ nömrəli “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               19. 07 fevral 2006-cı il tarixli, 54-IIIQ nömrəli “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               20. 18 fevral 1997-ci il tarixli, 250-IQ nömrəli “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               21. 21 dekabr 2010-cu il tarixli, 21-IVKQ nömrəli “Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
               22. 09 mart 2004-cü il tarixli, 602-IIQ nömrəli “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               23. “Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təkmilləşdirilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin 29 noyabr 2011-ci il tarixli, 3-N nömrəli kollegial qərarı