Maliyyə Nazirliyi
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi, Yerli bölmələr, 11 saylı Regional xəzinədarlıq idarəsi, Xəzinə əməliyyatları sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin aparıcı məsləhətçisi-kadr üzrə
Həsənova Sonay Yaşar qızı
Əlaqə vasitələri:
Email: s.pashabeyli@dxa.gov.az
Telefon: 4044699 (557)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. "Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  • Maddə 1.1.1. Büdcə anlayışı
  • Maddə 1.1.2. Büdcə təsnifatı
  • Maddə 1.1.5. Büdcədənkənar dövlət fondları
  • Maddə 1.1.8. Büdcə kəsiri (defisit)
  • Maddə 1.1.25. Vahid xəzinə hesabı
  • Maddə 3. Büdcə sistemi
  • Maddə 6. Ehtiyat fondu
  • Maddə 7. Müdafiə olunan xərc maddələri
 2. “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)” üzrə: [2]
  • 1. Ümuçi müddəalar
  • 1.2.5. XHK-da son qalıqların işlənmə qaydası
  • 1.7.2. Xəzinədarlığın II mərhələsinin tətbiq edilməsindən sonra yeni maliyyələşmə qaydaları
 3. "Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat" üzrə: [3]
  • 2. Malların (iş və xidmətlərin) alışının xəzinə uçotunun əsas prinsipləri
  • 5. İlin sonuna yaranan debitor və kreditor borclarının növbəti ilə keçirilməsi
 4. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [4]
  • II Fəsil. Satınalmanın metodlarının tətbiqi şərtləri
  • III Fəsil. Satınalmaların təşkili
  • IV Fəsil. Tender prosedurları
 5. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [5]
  • Maddə 6. İnformasiya əldə olunmasının əsas prinsipləri
  • Maddə 7. Sənədləşdirilmiş informasiya
 6. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [6]
  • Maddə 17. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların birgə və başqa işlərin görülməsi ilə əlaqədar verilməsi
  • Maddə 20. Dövlət sirrini mühafizə orqanları
  • VII fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət
 7. "Dövlət Büdcəsinin Xərcləri Üzrə Öhdəliklərin Qəbul  Olunması Haqqında Təlimat" üzrə: [7]
  • 3. Öhdəliklərin qəbulu
  • 4. Köhnə borclar və onların ödənişi
  • 5. Öhdəlik həddindən artıq öhdəliklərin qəbulu
  • 6. Öhdəliklərin ləğvi
  • 7. İlin sonuna öhdəlik qalıqlarının keçirilməsi

Ədəbiyyat:

 1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
 2. “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)”  
 3. "Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat"  
 4. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 5. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 6. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 7. "Dövlət Büdcəsinin Xərcləri Üzrə Öhdəliklərin Qəbul  Olunması Haqqında Təlimat"