Maliyyə Nazirliyi
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi, Yerli bölmələr, 11 saylı Regional xəzinədarlıq idarəsi, Xəzinə əməliyyatlarının uçotu sektoru, baş məsləhətçi - mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Büdcə sistemi üzrə [1]
  • Büdcə anlayışı
  • Büdcə təsnifatı
  • Büdcədənkənar dövlət fondları
  • Büdcə kəsiri(defisit)
  • Dövlət büdcəsinin kassa icrası
  • Büdcə sistemi
  • Ehtiyat fondu
  • Müdafiə olunan xərc maddələri
  • Vahid xəzinə hesabı
  • Vahid xəzinə hesabının qalığı
  • Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat
  • Dövlət büdcəsinin icrasına nəzarət
 2. “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)”  üzrə [2]
  • Xəzinədarlıq sisteminin yaradılması ilə bağlı xəzinə əməliyyatları üzrə yeni mexanizmlərinin tətbiqi
  • Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqinin dövlət büdcəsinin icrası mexanizmində üstünlükləri
 3. Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu [3]
  • Büdcə təşkilatlarının qabaqcadan ödənişlər, real kreditor borcları və bu borclar üzrə xəzinə nəzarətinin tətbiqi
  • Büdcə təşkilatlarının büdcə ayırmalarından artıq borclanmanın qarşısının alınması və bu baxımdan büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsi
 4. Büdcə təşkilatlarının qabaqcadan ödənişlər, real kreditor borcları və bu borclar üzrə xəzinə nəzarətinin tətbiqi; [4]
  • "Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə [5]
   • Mühasibat uçotu anlayışı
   • Mühasibat uçotu sahəsində tənzimlənmə və nəzarət
   • Mühasibat uçotu standartları
   • Kommersiya təşkilatlarının mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları
   • Qeyri-kommersiya təşkilatlarının mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları

  Ədəbiyyat:

  1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 2 iyul 2002-ci il № 358-IIQ
  2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 31 avqust tarixli İ-136 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2000-ci il 22 sentyabr tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)”
  3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 05 yanvar tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat”
  4. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 05 yanvar tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə öhdəliklərin qəbul olunması haqqında Təlimat”;
  5. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 29 iyun 2004 № 716-IIQ