Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq müqavilələr sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Beynəlxalq ekologiya hüququ [1, 2]
  • Beynəlxalq müqavilələr: anlayışı, tərəfləri, təsnifatı, strukturu, bağlanması, xitam olunması, təfsiri [1, 2]
   • Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə əsas vəzifələri, funksiyaları və hüquqları [3, 5, 8]
    • Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin beynəlxalq səviyyədə gördüyü işlər [8]
     • Azərbaycan Respublikasının ratifikasiya etdiyi ətraf mühitin mühafizəsi üzrə beynəlxalq konvensiyalar [4]
      • Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi qaydaları [5]
       • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti [6]
        • Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları [7]

         Ədəbiyyat:

         1. Hüseynov L. Beynəlxalq Hüquq. Bakı 2000
         2. Məmmədov R. Beynəlxalq Hüquq. Bakı 2002
         3. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet saytı 
         4. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet saytı 
         5. “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2011-ci il tarixli 373 nömrəli Fərmanı
         6. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet saytı 
         7. “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 13 iyun 1995-ci il tarixli 1057 nömrəli Qanunu
         8. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet saytı