Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi, Satınalmalar sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  •  “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” [2]
   • "Güzəştlərin tətbiqi Qaydasının və bölünən hissələrin məbləğini" müəyyən edilməsi haqqında” [3]
    •  Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi (“Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi”nin təsdiq edilməsi haqqında” [4]
     • “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları”nın təsdiq edilməsi haqqında [5]
      • “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında [6]
       • Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı [7]
        • Malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət satınalmalarının açıq tender və kotirovkalar sorğusu üsulları ilə aparılması üçün minimum məbləğlərin və satınalınan xidmətlər barədə bildirişin beynəlxalq miqyasda geniş yayılan mətbuat orqanında və internetdə dərc edilməsi üçün məbləğin müəyyən edilməsi barədə [8]
         • Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsi [9]
          • Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi  [10]
           • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə [11]
            • Dövlət satınalmaları haqqında qanunvericiliyin pozulması
           • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə [12]
            • Satınalma prosedurları keçirilmədən dövlət vəsaitlərini xərcləmə və ya dövlət satınalmalarını qanunsuz keçirmə

           Ədəbiyyat:

           1. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 dekabr 2001-ci il, № 245 İİQ)
           2.  “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (29 yanvar 2002-ci il, № 668)
           3. "Güzəştlərin tətbiqi Qaydasının və bölünən hissələrin məbləğini" müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 iyul tarixli 285 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir)
           4.  Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi (“Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 19 mart tarixli 118 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir)
           5. “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 mart 2019-cu il tarixli 106 nömrəli Qərarı 
           6. “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir)
           7. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə (“Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2019-cu il tarixli 647 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir)
           8.  “Malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət satınalmalarının açıq tender və kotirovkalar sorğusu üsulları ilə aparılması üçün minimum məbləğlərin və satınalınan xidmətlər barədə bildirişin beynəlxalq miqyasda geniş yayılan mətbuat orqanında və internetdə dərc edilməsi üçün məbləğin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (30 may 2013-cü il, № Q-12)
           9. Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsinə dair Təlimat (Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin 25 iyun 2003-cü il tarixli, 12 №-li Əmri)
           10.  Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi"nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (28 fevral 2003-cü il, № 34)
           11. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
           12. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi