Hesablama Palatası
Dövlət borcunun təhlili, maliyyə-kredit fəaliyyətinin və dövlət əmlakının idarə olunmasının auditi şöbəsi, Dövlət əmlakının idarə olunmasının auditi sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasında büdcə sisteminin təşkilinin, büdcələrin tərtibi, təsdiqi, icrası və onların icrasına nəzarətin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsasları, prinsipləri, vahid büdcə təsnifatı [11, 38, 47]
  • “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları” və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı” [31, 44]
   • “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası” və “Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının təmin edilməsi Qaydası” [32]
    • Əmlak və əşya hüququ. Mülkiyyət hüququnun məzmunu, dövlət mülkiyyəti hüququ və subyektləri. Dövlət əmlakı və onun idarə edilməsinin əsasları. Dövlət əmlakı ilə bağlı sərəncamvermə, istifadə, hesabatlılıq və qeydiyyat məsələləri üzrə inzibati xətalar [1, 4, 26]
     • Azərbaycan Respublikasında torpaq münasibətləri, torpaq mülkiyyətçiləri, torpaga mülkiyyət hüququnun xüsusiyyətləri, istifadəçiləri və icarəçilərinin torpaqla bağlı vəzifələrinin yerinə yetirilməsi və torpaq üzərində hüquqlarının müdafiəsi, torpaqların monitorinqi, torpaqlardan səmərəli istifadə və onların mühafizəsinin tənzimlənməsi [1, 3, 8, 20, 34, 46]
      • Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmalarının iqtisadi, hüquqi və təşkilati əsasları, satınalmalar zamanı dövlət vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi prinsipləri və qaydaları [10]
       • Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri və hüquqları [33]  
        • Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətində olan əmlakın özəlləşdirilməsinin təşkilati, iqtisadi və hüquqi əsasları [9]
         • Müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirmə baxımından təsnifatı, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsulları, özəlləşdirmə prosesində yerli və xarici investorların iştirakı qaydası, özəlləşdirmə zamanı qoyulan məhdudiyyətlər, özəlləşdirilən dövlət əmlakının haqqının ödənilməsi qaydası [19] 
          • Özəlləşdirmə prosesi və özəlləşdirilən dövlət əmlakının növləri üzrə özəlləşdirmə (satış) üsullarına dair qaydalar [6, 14, 16, 22, 23, 39]
           • Dövlət əmlakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi prosesində hesabatlılıq, uçot və nəzarətin həyata keçirilməsi [27, 41, 42, 49]
            • Özəlləşdirilən dövlət əmlakının qiymətləndirilməsi. Özəlləşdirmədən əldə olunan vəsaitlərin daxil edilməsi və ondan istifadə olunması [21, 29, 35, 37, 45, 48]
             • Daşınmaz dövlət əmlakının qeydiyyatının (registrinin) aparılması və onun barəsində bağlanmış əqdlərin qeydə alınması [17, 18]
              • Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqlarının qeydiyyatı, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması qaydaları [12, 25]
               • Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) və dövlətə məxsus payların (səhmlərin) idarə olunması və idarəetməyə verilməsi [13, 28, 40]  
                • İcarə münasibətləri, dövlət əmlakının və torpaqlarının icarəyə verilməsinin əsasları, qaydaları və icarə haqqının müəyyən edilməsi [2, 5, 7, 15, 24, 30, 36, 43]

                 Ədəbiyyat:

                 1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Ümumi hissə, Üçüncü bölmə “Əmlak və əşya hüququ”, 5-ci fəsil “Ümumi müddəalar”, 6-cı fəsil “Mülkiyyət hüququnin ümumi müddəaları”,  10-cu fəsil “Mülkiyyət hüququnun xüsusi növləri” (Paraqraf 3 “Torpağa mülkiyyət hüququnun xüsusiyyətləri).
                 2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Xüsusi hissə, Yeddinci bölmə “Müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklər”, 34-cü fəsil “İcarə”
                 3. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
                 4. Azərbaycan Respublikasının Inzibati Xətalar Məcəlləsi, 39-cu fəsil “İdarəçilik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar (Maddə 557. Dövlət əmlakı və ondan istifadə barədə məlumatın, hesabatın verilməməsi, Maddə 558. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunvericiliyin pozulması, Maddə 560. Dövlət əmlakının icarəyə və istifadəyə verilməsi qaydalarının pozulması, Maddə 561. Obyektlərin (əsas vəsaitlərin) balansdan balansa verilməsi və silinməsi qaydalarının pozulması)
                 5. “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu
                 6. Azərbaycan Respublikasının 29 noyabr 1996-cı il tarixli 208-İQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsinin qaydaları haqqında Əsasnamə”
                 7. “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 11 dekabr1998-ci il tarixli 587-İQ nömrəli Qanunu
                 8. “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 22 dekabr 1998-ci il tarixli 593-IQ nömrəli Qanunu
                 9. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 may 2000-ci il tarixli 878-İQ nömrəli Qanunu
                 10. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2001-ci il tarixli 245-IIQ nömrəli Qanunu
                 11. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2002-ci il tarixli 358-IIQ nömrəli Qanunu
                 12. “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2004-ci il tarixli 713-IIQ nömrəli Qanunu
                 13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 9 fevral tarixli 437 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) müqavilə əsasında idarəetməyə verilməsi haqqında Əsasnamə”
                 14. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 25 mart tarixli 451 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə” 
                 15. “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 6 sentyabr tarixli 629 nömrəli Fərmanı
                 16. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 19 dekabr tarixli 659 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin satılması qaydaları haqqında Əsasnamə”
                 17. “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının Registrinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 20 iyun tarixli 732 nömrəli Fərmanı
                 18. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 9 dekabr tarixli 226 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının Registri haqqında Əsasnamə"
                 19. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”
                 20. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 28 noyabr tarixli 421 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti haqqında Əsasnamə" 
                 21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirmədən əldə olunan vəsaitin Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə daxil edilməsi və ondan istifadə olunması Qaydaları”
                 22. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”, “Dövlət əmlakının hərraclar vasitəsi ilə satışı Qaydaları”, "Dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarında satışı Qaydaları” və “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirilməsi Qaydaları” 
                 23. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 17 iyul tarixli 533 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları" 
                 24. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi Qaydaları"
                 25. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 14 oktyabr tarixli 135 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları"
                 26. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” 
                 27. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən müəssisələrdə investisiya qoyuluşları üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydaları”
                 28. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Səhmdar cəmiyyətlərində dövlətə məxsus səhmlərin idarəetməyə verilməsi Qaydaları”
                 29. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən dövlət əmlakının qiymətləndirilməsi haqqında Əsasnamə”
                 30. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 284 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları” 
                 31. "Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanı
                 32. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası”nın və “Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının təmin edilməsi Qaydası”
                 33. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-cu il 12 may tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əsasnaməsi”
                 34. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2197 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “ Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
                 35. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 27 aprel tarixli 93 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamə”
                 36. “Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli 226 nömrəli qərarı 
                 37. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 24 yanvar tarixli 23 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) ilkin qiymətinə tətbiq edilən əmsallar"
                 38. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”
                 39. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 177 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"
                 40. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 14 iyul tarixli 136 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus paylar (səhmlər) olan müştərək müəssisələrdə və səhmdar cəmiyyətlərində həmin payların (səhmlərin) idarə olunması Qaydaları”
                 41. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 6 noyabr tarixli 173 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqi şəxslərdə, o cümlədən hərbi hissələrdə və hərbi qurumlarda qiymətli metalların və qiymətli daşların qırıntıları və tullantıları yarandıqda, həmin qırıntıların və tullantıların mütləq yığılması və onların uçotunun aparılması Qaydaları”
                 42. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 23 aprel tarixli 98 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabat forması” 
                 43. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 29 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği” 
                 44. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"
                 45. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli 412 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin məqsədləri üçün Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”
                 46. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 20 yanvar tarixli 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları”
                 47. “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarı 
                 48. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 19 avqust tarixli 164s nömrəli “Dövlət müəssisə və təşkilatlarının balansında olan limitdən və tələbatdan artıq minik avtomobilləri və digər nəqliyyat vasitələri barədə” sərəncamı
                 49. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16.07.2013-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydası” (Qeydiyyat nömrəsi Q-17, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə 23.07.2013-cü il tarixdə 15201307160017 qeydiyyat nömrəsi ilə daxil edilmişdir)