Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti, Ətraf mühitə operativ nəzarət şöbəsi, məsləhətçi - müfəttiş

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əsas fəaliyyət istiqamətlər [1]
  • Təbiətə vurulan ziyanla bağlı normativləri, tədbiq edilməsi və məsuliyyət [1, 7]
   • Ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar və müvafiq maddələr [2]
    • Dövlət ekoloji ekspertizası, ətraf mühitə təsiri olan fəaliyyət növləri, bu səhədə qanun pozuntusuna görə məsuliyyət [2, 8, 14]
     • Yaşıllıqların götürülməsi Qaydası və bu qaydanın pozulmasına görə məsuliyyət [2, 3, 5]
      • Ətraf mühitə təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları və bu normaların pozulmasına görə məsuliyyət [2, 6]
       • Heyvanlar aləmi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət [2, 12]
        • Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət [2, 13]
         • İstehsalat və məişət tullantıları haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət [2, 11]
          • Tullantı suları və bu suların axıdılmasına görə məsuliyyət [2, 9, 10]
           • Yaşıllıqlara dəymiş ziyanın hesablanması və bu sahədə qanunvericliyin pozulmasına görə məsuliyyət [2, 3, 4, 5]

            Ədəbiyyat:

            1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 mart tarixli 975 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti haqqında Əsasnamə”
            2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
            3. ”Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2 may 2014-cü il, № 957-İVQ
            4. “Yaşıllığın götürülməsi Qaydası" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 avqust 2016-cı il tarixli 321 nömrəli Qərarı
            5. “Yaşıllıqlara dəymiş ziyanın hesablanması və ödənilməsi Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 oktyabr 2016-cı il tarixli 421 nömrəli Qərarı
            6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 08 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”
            7. “Təbii ehtiyatlarına görə ödəmələrin, çirkləndirici maddələri təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tədbiqi və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 03 mart tarixli 122 nömrəli Qərarı
            8. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 1999-cu il, №678 IQ
            9. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi 
            10. “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il, № 723-IQ
            11. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 iyun 1998-ci il, № 514-IQ
            12. “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 4 iyun 1999-cu il, №675 IQ
            13. “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27 mart 2001-ci il № 109-IIQ
            14. “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 12 iyun 2018-ci il, № 1175 VQ