Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti, Hüquqi təminat, insan resursları və sənədlərlə iş şöbəsi, dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti haqqında Əsasnamə [1]
  • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [2]
   • Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində yol verilən inzibati hüquqpozmalarla əlaqədar qanunvericilik
   • İnzibati hüquqpozmalarla əlaqədar qərarların qəbul edilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunvericilik
   • Qanunvericiliyin icrası ilə bağlı göstərişlərin verilməsi qaydaları
  • “Təbii ehtiyatlarına görə ödəmələrin, çirkləndirici maddələri təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tədbiqi və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadə haqqında” [3]
   • “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
    • “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
     • Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi [6]
      • Dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları [7]
       • Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması qaydaları [8]
        • Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası  [9]
         • Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı qaydalar [10]
          • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [11]
           • Əmək müqaviləsinin məzmunu
           • Əmək müqaviləsinin müddəti
           • Müddətli əmək müqaviləsi bağlanan hallar
           • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları
           • Əmək müqaviləsinin ləğv olunması qadağan olunan işçilər və hallar
           • Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası
           • İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları
           • Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası
          • “Azərbaycan Respublikasında geniş yayılmış faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz işlənilməsi nəticəsində təbiətə dəymiş ziyana görə normativlərin təsdiq edilməsi haqqında” [12]
           • Dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması qaydaları  [13]
            • "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası"   [14]
             • Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası [15]
              • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [16]
               • Fiziki şəxslər (maddə 24-35, 38-42)
               • Hüquqi şəxslər. Əsas müddəalar (maddə 43-59)
               • Mülki hüquq münasibətlərinin obyektləri və subyektləri
               • Mülki hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti
               •   İddia müddəti
               • Öhdəlik anlayışı. Öhdəliklərin əmələ gəlməsi əsasları. Öhdəliyin tərəfləri
              • “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [17]
               • Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [18]
                • İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [19]
                 • “Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa uyğun işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün həyata keçirilməsi Qaydası” [20]
                  • “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı Qaydaları” [21]
                   • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə [22]

                    Ədəbiyyat:

                    1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 mart tarixli 975 nömrəli Fərmanı ilətəsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti haqqında Əsasnamə"
                    2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (Fəsil 25)
                    3. “Təbii ehtiyatlarına görə ödəmələrin, çirkləndirici maddələri təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tədbiqi və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 03 mart tarixli 122 nömrəli Qərarı
                    4. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 1999-cu il, №678 - IQ
                    5. “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 12 mart 2002-ci il. № 270- IIQ
                    6. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06 aprel 2021-ci tarixli 89 nömrəli Qərarı
                    7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”
                    8. "Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 fevral tarixli 527 nömrəli Fərmanı
                    9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 iyun tarixli 950 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası”
                    10. “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 iyun 2014-cü il tarixli 183 nömrəli Qərarı
                    11. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
                    12. “Azərbaycan Respublikasında geniş yayılmış faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz işlənilməsi nəticəsində təbiətə dəymiş ziyana görə normativlərin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 mart tarixli 119 nömrəli Qərarı
                    13.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydaları"
                    14. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 19 yanvar 2005-ci il №  179
                    15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”
                    16. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, 28 dekabr 1999-cu il
                    17. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
                    18. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 7 sentyabr 2004-cü il № 733-IIQ
                    19. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30 sentyabr 2005-ci il № 1024-IIQ
                    20. “Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa uyğun işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 iyul 2011-ci il tarixli, 464 nömrəli Fərmanı
                    21. “Dövlət qulluqçusunun əlavə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 19 mart tarixli 44 nömrəli qərarı
                    22. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədəAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 24 avqust 2002-ci il № 774