Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Meşələrin İnkişafı Xidməti, Maliyyə və iqtisadiyyat sektoru, baş məsləhətçi - satınalmalar üzrə

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Satınalma metodlarının (tender, təkliflər sorğusu, kotirovkalar sorğusu,bir mənbədən satınalma) tətbiqi şərtləri [1, 2, 3, 4]
  • Dövlət satınalmalarının təşkili mərhələləri və satınalma prosedurlarının həyata keçirilməsi (tender, təkliflər sorğusu, kotirovkalar sorğusu) [1, 2, 3, 4]
   • Tenderin (təkliflər sorğusunun) əsas şərtlər toplusunun və satınalma prosedurları haqqında hesabatların hazırlanması [1, 2, 3, 4]
    • Əsas fondların xarakterik xüsusiyyətləri [5, 6]
     • Əsas fondların ilkin, qalıq və xalis balans dəyəri [5, 6]
      • Maşın, avadanlıq, hesablama texnikası və qeyri-maddi aktivlərə illik amortizasiyanın hesablanması metodları və qaydası [6]
       • Əvəzsiz olaraq alınmış əsas fondlara amortizasiyanın hesablanma qaydası [6]
        • Amortizasiya hesablanmayan əsas fondlar və qeyri-maddi aktivlər [6]
         • Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas fondların silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı qaydaları [7]
          • Əsas fondların inventarlaşmasının aparılması qaydaları və uçot kartlarının tərtib edilməsi [8]
           • Əsas fondların əvəzsiz olaraq mədaxil və məxaric qaydaları [9]
            • Dövlət əmlakına dair hesabat formaları, onların hazırlanması və təqdim edilməsi qaydası [9]

             Ədəbiyyat:

             1. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, №245 İİQ
             2. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 29 yanvar 2002-ci il № 668
             3. “Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi”nin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 28 fevral 2003-cü il № 34
             4. “Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsinə dair Təlimat” Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin 25.06.2003-cü il tarixli, 12 nömrəli Əmri
             5. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 25 dekabr 2018-ci il tarixli Q-13 nömrəli Qərarı
             6. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 24.12.2012-ci il Q-12 nömrəli Qərarı
             7. "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"(Azərbycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6.11.2004-cü il tarixli 177 nömrəli Qərarı
             8. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16.07.2013-cü il tarixli Q-17 №-li Qərarı
             9. "Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.06.2007-ci il tarixli 586 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı"