Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Meşələrin İnkişafı Xidməti, Meşəmühafizə şöbəsi, dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Meşə anlayışı: [1, 8]
  • Meşənin tərkibi, meşədə ağacların boy və inkişafı, meşənin yarusu (forması). Meşənin - doluluğu, sıxlığı, mənşəyi, yaşı, boniteti, tipi və əmtəəliyi 
 2. Meşənin xarici mühitlə əlaqəsi: [1, 5, 8]
  • Meşə və hava. Meşə və işıq. Meşə və istilik. Meşə və külək. Meşə və rütubət. Meşənin yağmura təsiri. Meşədə transpirasiya prosesi. Meşənin iqlimə təsiri. Meşənin torpağa təsiri
 3. Meşələrin dünyada və Azərbaycanda yayılması. Azərbaycanda meşələrin əsasını təşkil edən cinslər və onların faizlə miqdarı. Azərbaycan meşələrinin orta yaşı və boniteti [1, 6, 10]
  • Meşəbərpa anlayışı: [6, 8, 11]
   • Təbii bərpa. Təbii bərpaya kömək tədbirləri. Süni meşə əkinləri. Meşə əkinlərində cinslərin seçilmə qaydaları. Əkin sxemi
  • Meşədən istifadə: [1, 2, 7, 8]
   • Meşədən baş istifadə və növləri. Meşədən əlavə istifadə və növləri. Meşəbərpa qırmaları və növləri. Baş qırıntı. Meşələrin qorunub mühafizə edlməsi sahəsində hesabatlar, onların tərtib edilməsi və ümumiləşdirilməsi
  • Meşələrin qorunub mühafizə edilməsi anlayışı: [3, 7]
   • Meşə fondunun mühafizəsi, qorunması və bərpa edilməsi Qaydası. Meşələrin qorunub mühafizə edilməsi və təkrar istehsal fondundan istifadə Qaydaları. Meşə fonduna dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə Qaydaları. Azərbaycan meşələrində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Meşələrin qanunsuz qırıntılardan və digər meşə pozuntularından mühafizəsinin vəziyyətinə operativ nəzarətin təşkil edilməsi barədə Təlimat. Meşə damğaları və onlardan istifadə Qaydaları.
  • Köküstə yaş ağacın və meşə materiallarının həcminin hesablanması. Köküstə yaş ağacların əmtəəlik (texniki yararlılıq) müəyyən edilməsi (işlik, yarım işlik və odunluq). Nırx və ziyan dəyərinin qiymətləndirilməsi [1, 7, 9]
   • Azərbaycan Respubliksasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [4]
    • İnzibati xəta haqqında cərimə anlayışı: İnzibati xəta haqqında cərimənin tətbiq edildiyi hallar. Protokolun tərtib edilməsi və İnzibati xəta haqqında Qərarın çıxarılması qaydaları. Meşə qanunvericiliyinin pozulması inzibati xəta halı yaratdığı zaman İnzibati xətalar məcəlləsinin tətbiq edilən maddələri
   • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: [12]
    • Qanunsuz ağackəsmə, meşələri və digər yaşıllıqları məhv etmə və ya zədələmə 
   • Meşə münasibətlərini tənzimləyən Beynəlxalq müqavilələr [7]

    Ədəbiyyat:

    1. “Meşə təsərrüfatının əsasları” A.B.Yahyayev (2011)
    2. Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi
    3. Azərbaycan Respublikası DİN Baş Dövlət Yanğın İdarəsinin 16 aprel 2003-cü il tarixli 44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası meşələrində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları"
    4. Azərbaycan Respubliksasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
    5. “Meşələrin ekoloji rolu” F.Əmirov (2001)
    6. “Dendrologiya” M.C.Məmmədov, K.C.Əsədov, F.M.Məmmədov (2000)
    7. “Meşə sektoru işçiləri üçün hüquqi-normativ aktların toplusu” Y.Balakişiyeva (2011)
    8. “Meşəçilik və Azərbaycan təbiətinin qorunması” C.axundzadə, Ə.Hüseynov (1963)
    9. “Meşə taksasiyası” Z.A.İbrahimov (2005)
    10. “Azərbaycan meşələri” Q.Məmmədov, M.Xəlilov (2002)
    11. “Meşə əkinləri” Z.A.İbrahimov (2012) 
    12. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (maddə 259, 260)