Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti, Maliyyə, iqtisadiyyat və satınalmalar sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1, 10]
  • Ümumi müddəalar
  • Mühasibat uçotu sahəsində tənzimləmə
  • Mühasibat uçotu standartları
  • Kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatları
  • Qeyri-kommersiya təşkliatlarının maliyyə hesabatları
  • Mühasibat məlumatlarının məxfiliyinin qorunması və qanunvericilyin pozulmasına görə məsuliyyət
 2. Dövlət büdcəsinin xərcləri: [2]
  • dövlət büdcəsinin xərclərinin tərkibi
  • büdcə kəsiri (defisiti)
  • büdcə profisiti (artıqlığı)
 3. Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatı [3]
  • Büdcə gəlirlərinin təsnifatı və əlavələr
  • Büdcə xərclərinin funsional təsnifatı və əlavələr
  • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı və əlavələr
 4. Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında [14]
  • Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normaları
  • Xarici ölkələrdə ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normaları
 5. Dövlət qulluqçularına ödənilən məvaciblərin müəyyənləşdirlməsi qaydaları: [6, 7, 8, 9]
  • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqq məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları
  • Dövlət qulluqçulqrının mükafatlandırılmalarının növləri və qaydaları
  • Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi
  • Məzuniyyətdə olan işçiyə əlavə müavinətlərin ödənilməsi qaydaları
  • Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclər
 6. Vergi və vergitutma: [5]
  • Vergitutmanın prinsipləri
  • Vergi sistemi və onun quruluşu (əmək haqqı vergiləri, sosial sığorta ödənişləri və s)
 7. Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi [13]
  • Əsas vəsaitlərin silinməsi [12]
   • Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası) normaları [1, 5]
    • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [4]
     • Əməyin ödənilməsi sistemi və növləri
     • Məzuniyyətin növləri
     • Əmək məzuniyyəti və onun verildiyi iş ili
     • Əmək məzuniyyətinin müddətləri
     • Sosial məzuniyyətlərin növləri
     • Ödənişsiz məzuniyyətlər
     • Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi qaydası
     • Məzuniyyət vaxtı üçün orta aylıq əməkhaqqının hesablanması və ödənilməsi qaydası 
    • İnventarlaşmanın aparılması qaydaları və sənədləşdirilməsi [11]

     Ədəbiyyat:

     1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il №716-IIQ
     2. “Büdcə sistemi haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
     3. "Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 11 oktyabr 2018-ci il № 440
     4. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
     5. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
     6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları"
     7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
     8. "Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 31 may 2002-ci il № 334-IIQ
     9. "Hakimiyyət səlahiyyətləri verilən dövlət qulluqçularının siyahısı"nın və hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı
     10. “Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 iyul 2000-ci il№ 126  qərarı
     11. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Qərarı. 16 iyul 2013-cü il. Q-17
     12. "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 6 noyabr 2004-cü il № 177
     13. “Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotunun aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-2 nömrəli  09.01.2013-cü il tarixli Qərarı 
     14. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı