Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Nazirliyin yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti, Xidmətin Aparatı, Maliyyə şöbəsi, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri
Bayramova Nərmin Ernest
Əlaqə vasitələri:
Email: narmin.bayramova@mlspp.gov.az
Telefon: (012) 594 30 43
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı [1]
  • "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu  [2]
   • "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu  [3]
    • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [4]
     • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları [5]
      • Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları [6]
       • Sığorta ödənişinin verilməsi Qaydası [7]
        • İşsizlikdən sığorta vəsaitlərinin uçotunun aparılması və hesabatın təqdim olunması Qaydası [8]
         • "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu   [9]
          • İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları [10] 
           • Ezamiyyə xərclərinin normaları [11]
            • Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun yaradılması və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi [12]
             • Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi üzrə: [13]
              • əsas müddəalar
              • əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar;bağlanması əsasları və qaydası;xitam verilməsinin əsasları və qaydaları;xitam verilərkən işçilərin təminatları
              • iş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
              • istirahət vaxtı
              • məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi; əmək məzuniyyətlərinin müddətləri;
              • əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri;əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası;uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyətin verilməsi
              • azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərin əmək məzuniyyətinin müddəti;yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri
              • sosial məzuniyyətlər;ödənişsiz məzuniyyətlər;məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları;məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları;məzuniyyətdə olan işçiyə əlavə sosial-məişət müavinətlərinin ödənilməsi
              • əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təyinatları
              • əmək və icra intizamı
              • işçilərin sosial sığortası
             • Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydası [14]
              • Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən edilməsi  [15]
               • Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi  [16]

                Ədəbiyyat:

                1. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarı
                2. Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il № 716-IIQ
                3. Büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2 iyul 2002-ci il № 358-IIQ
                4. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli, 774 nömrəli fərmanı 
                5. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli, 665 nömrəli Fərmanı 
                6. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-17 nömrəli 16 iyul 2013-cü il tarixli Qərarı
                7. “Sığorta ödənişinin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 620 nömrəli qərarı
                8. “İşsizlikdən sığorta vəsaitlərinin uçotunun aparılması və hesabatın təqdim olunması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 621 nömrəli qərarı 
                9. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18 fevral 1997-ci il № 250-IQ
                10. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli qərarı 
                11. Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı
                12. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun yaradılması və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 sentyabr tarixli 423 nömrəli Qərarı
                13. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi
                14. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 137 nömrəli qərarı 
                15. Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 15 iyul tarixli, 126 nömrəli qərar
                16. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərar