Maliyyə Nazirliyi
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi, Yerli bölmələr, 23 saylı Regional Xəzinədarlıq İdarəsi, Yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
aparıcı məsləhətçi-kadr üzrə
Həsənova Sonay Yaşar qızı
Əlaqə vasitələri:
Email: s.pashabeyli@dxa.gov.az
Telefon: 4044699 (557)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Büdcə sistemi üzrə: [1]
  • Büdcə anlayışı
  • Büdcə təsnifatı
  • Büdcədənkənar dövlət fondları
  • Büdcə kəsiri (defisit)
  • Büdcə sistemi
  • Ehtiyat fondu
  • Müdafiə olunan xərc maddələri
  • Vahid xəzinə hesabı
  • Vahid xəzinə hesabının qalığı
  • Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin təsdiq olunan əsas göstəriciləri
 2. Vahid büdcə təsnifatı üzrə: [1]
  • Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı
  • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı
 3. “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)” üzrə: [2]
  • Xəzinədarlıq sisteminin yaradılması ilə bağlı xəzinə əməliyyatları üzrə yeni mexanizmlərinin tətbiqi
  • Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqinin dövlət büdcəsinin icrası mexanizmində üstünlükləri.   
 4. "Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat" üzrə: [3]
  • Büdcə təşkilatlarının qabaqcadan ödənişlər, real kreditor borcları və bu borclar üzrə xəzinə nəzarətinin tətbiqi
  • Büdcə təşkilatlarının büdcə ayırmalarından artıq borclanmanın qarşısının alınması və bu baxımdan büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsi

Ədəbiyyat:

 1. "Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 2 iyul 2002-ci il
 2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 31 avqust tarixli İ-136 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2000-ci il 22 sentyabr tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)”
 3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 05 yanvar tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış “Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat”