Maliyyə Nazirliyi
Masallı Rayonu üzrə Maliyyə Şöbəsi, Gəlirlərin və xərclərin proqnozlaşdırılması sektoru, aparıcı məsləhətçi - gəlirlər üzrə

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin müdir müavini
Bayram Əliyev
Əlaqə vasitələri:
Email: b.aliyev@maliyye.gov.az
Telefon: (012) 404-46-37
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. "Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  • Əsas anlayışlar
  • Büdcə sistemi
  • Dövlət büdcəsinin gəlirləri
  • Dövlət büdcəsinin xərcləri
  • Ehtiyat fondları
  • Yerli büdcələrin tərtibi, təsdiqi, icrası və icrasına nəzarət
 2. "Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası" Qaydaları üzrə: [2]
  • Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesi və büdcə təqvimi
  • Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi işinin təşkili
  • Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin təsdiq olunmuş göstəricilərinin büdcə təşkilatlarına çatdırılması
  • Dövlət büdcəsinə yenidən baxılma və xərclərə sekvestr tətbiq olunması
 3. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı üzrə: [3]
  • Büdcə gəlirlərinin təsnifatının mahiyyəti
  • Büdcə xərclərinin təsnifatlarını fərqləndirən cəhətlər və mahiyyəti
 4. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [4]
  • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
  • Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
  • Əlavə dəyər vergisi
  • Aksizlər
  • Əmlak vergisi
  • Torpaq vergisi
  • Yol vergisi
  • Mədən vergisi
  • Sadələşdirilmiş vergi
 5. "Dövlət rüsumu" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [5]
  • Dövlət rüsumunun mahiyyəti
 6. “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [6]
  • Yaşayış minimumu
  • Ehtiyac meyarı
 7. Ezamiyyə qaydaları [7, 8]
  • Əsas makroiqtisadi göstəricilər: [9, 10]
   • Ümumi daxili məhsul və onun tərkibi, inflyasiya, iqtisadi artım, işsizlik, istehlak, investisiya

  Ədəbiyyat:

  1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
  2. “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 may 2004-cü il 75 nömrəli Qərarı
  3. "Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarı
  4. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 11 iyul 2000-ci il
  5. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 04 dekabr 2001-ci il, № 223-IIQ
  6. “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 05 oktyabr 2004-cu il, № 768-IIQ
  7. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi  haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı
  8. “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı
  9. “İqtisadi nəzəriyyə”, Q.Y.Əbdülsəlimzadə, 2012
  10. “Ekonomiksin əsasları”, Qriqori Menkyu, 2007