Maliyyə Nazirliyi
Ucar Rayonu üzrə Maliyyə Şöbəsi, Gəlirlərin və xərclərin proqnozlaşdırılması sektoru, aparıcı məsləhətçi - xərclər üzrə

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Kadrlar şöbəsinin müdir müavini
Bayram Əliyev
Əlaqə vasitələri:
Email: b.aliyev@maliyye.gov.az
Telefon: (012) 404-46-37
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. "Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  • Əsas anlayışlar
  • Büdcə sistemi
  • Dövlət büdcəsinin gəlirləri
  • Dövlət büdcəsinin xərcləri
  • Ehtiyat fondları
  • Yerli büdcələrin tərtibi, təsdiqi, icrası və icrasına nəzarət
 2. "Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası" Qaydaları üzrə: [2]
  • Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesi və büdcə təqvimi
  • Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi işinin təşkili
  • Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin təsdiq olunmuş göstəricilərinin büdcə təşkilatlarına çatdırılması
  • Dövlət büdcəsinə yenidən baxılma və xərclərə sekvestr tətbiq olunması
 3. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı üzrə: [3]
  • Büdcə gəlirlərinin təsnifatının mahiyyəti
  • Büdcə xərclərinin təsnifatlarını fərqləndirən cəhətlər və mahiyyəti
 4. Ortamüddətli xərclər çərçivəsi üzrə əsas anlayışlar [4]
  • “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [5]
   • Sosial müavinətlərin mahiyyəti və növləri
  • “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [6]
   • Yaşayış minimumu
   • Ehtiyac meyarı
  • Ezamiyyə qaydaları [7, 8]
   • Əsas makroiqtisadi göstəricilər: [9, 10]
    • Ümumi daxili məhsul və onun tərkibi, inflyasiya, iqtisadi artım, işsizlik, istehlak, investisiya

   Ədəbiyyat:

   1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
   2. “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 may 2004-cü il 75 nömrəli Qərarı
   3. "Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarı
   4. “Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 24 avqust 2018-ci il, № 235
   5. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 07 fevral 2006-ci il, № 55-IIIQ
   6. “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 05 oktyabr 2004-cu il, № 768-IIQ
   7. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi  haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı
   8. “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı
   9. “İqtisadi nəzəriyyə”, Q.Y.Əbdülsəlimzadə, 2012
   10. “Ekonomiksin əsasları”, Qriqori Menkyu, 2007