Energetika Nazirliyi
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi, Maliyyə və təminat şöbəsi, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi, Kadr və kargüzarlıq sektoru, Baş məsləhətçi
Səxavət Nəsirov
Əlaqə vasitələri:
Email: saxavat.nasirov@area.gov.az
Telefon: (012) 598-16-53
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsi [1]
  • “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat” [2]
   • “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları” [3]
    • “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [4]Ümumi müddəalar Dövlət büdcəsi
     • Dövlət satınalmaları haqqında [5]
      • Əsas anlayışlar
      • Satınalmanın metodları və tətbiqi şərtləri
      • Satınalmaların təşkili
      • Tender prosedurları
     • Müqavilələrin bağlanması, müqavilə əsasında işlərin görülməsi, müqavilədə nəzərdə tutulmuş məbləğləri köçürmə qaydaları [6]
      • Maliyyə nəzarətinin məqsədi, forma və metodları, maliyyə nəzarətinin həyata keçirilmə qaydaları [7]
       • Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi  [8]
        • Malın (işin və xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi qaydaları [9]
         • Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydaları üzrə: [10]
          • Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda xidməti minik, digər avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları
          • Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar üçün xidməti minik avtomobillərinin say həddi
         • “Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar” [11]

          Ədəbiyyat:

          1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 22 sentyabr tarixli 1159 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsi"
          2. İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat
          3. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16 iyul 2013-cü il tarixli Q-17 nömrəli Qərarı
          4. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 02 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
          5. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27 dekabr 2001-ci il № 245-IIQ
          6. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi, 8 dekabr 1999-cu il
          7. "Maliyyə" Nurpaşa Novruzov, Xanoğlan Hüseynov, 2007-ci il
          8. “Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi”nin təsdiq edilməsi haqqındaAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
          9. Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları haqqındaAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
          10. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
          11. “Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı