Energetika Nazirliyi
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi, Hüquq, insan resursları və kargüzarlıq şöbəsi, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi, Kadr və kargüzarlıq sektoru, Baş məsləhətçi
Səxavət Nəsirov
Əlaqə vasitələri:
Email: saxavat.nasirov@area.gov.az
Telefon: (012) 598-16-53
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [1]
  • Hüquq anlayışı: Hüququn mahiyyəti, ona təsir edən amillər. Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri [2]
   • Hüquq məsuliyyəti: hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi; Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları [2]
    • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [3]  
     • Ümumi normalar
     • Əmək müqaviləsi, istirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları
     • Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təminatları
     • Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun tətbiqi qaydaları
    • Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsi [4] 
     • Enerji resurslarından istifadə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu  [5]
      • Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər [6]
       • Elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında [7]
        • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [8]
         • Şəxslərin anlayışı, növləri, hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti, qəyyumluq, himayəçilik (Maddələr 25-44, 48)
         • Müddətlər, anlayışı, başlandığını, qurtardığını bildirən vaxt, Qeyri-iş günlərində müddətlərin hesablanması,İddia müddətləri, İddia müddətinin tətbiqi (Maddələr 367-373, 375)
         • İddia müddətinin bərpası, İddia müddəti bitdikdən sonra vəzifənin icrası, İddia müddətinin şamil edilmədiyi tələblər (Maddələr 382-384)
         • Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər (Maddələr 1096-1127)
        • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [9]
         • Mübahisələrin məhkəməyə aidiyyəti (maddə 24)
         • Məhkəmə aidiyyətinin anlayışı (maddə 33)
         • Dövlət orqanlarının və yerli özünü idarə orqanlarının rəy vermək üçün prosesdə iştirakı (maddə 60)
         • Məhkəmədə nümayəndəlik (maddə 69-75)
         • Prosessual müddətlərin müəyyən edilməsi və hesablanması (maddə 128)
         • Rəsmi qaydada verilən sənədlər (maddə 134)
         • İddia icraatı (maddə 149-156, 157, 162-164)
         • İşlərin baxılması və həll edilməsi müddətləri (maddə 172)
         • Apelyasiya şikayət vermək hüququ (maddə 357)
         • Apellyasiya qaydasında işə baxan məhkəmələr (maddə 358)
         • Məhkəmə qətnaməsinin apelyasiya qaydasında ləğv olunması üçün əsaslar (maddə 385)
         • Birinci instansiya məhkəmələrinin qərarlarından şikayət verilməsi (maddə 395-401)
         • Kassasiya şikayəti vermə hüququ (maddə 402)
         • Kasasiya şikayəti ilə müraciət etmək hüququ (maddə 403)
         • Kassasiya şikayəti vermə müddəti (405)
         • Kasasiya şikayətinin rəsmi qaydada təqdim edilməsi (maddə 412)
        • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi üzrə: [10]
         • Üzərində qəyyumluq və himayə təyin edilən uşaqlar (maddə 136)
         • Uşaqların qəyyumu (himayəçisi) (maddə 137)
         • Tərbiyə, müalicə və əhalinin sosial müdafiəsi müəssisələrində yerləşən uşaqlar   üzərində qəyyumluq (himayə) təyin edilməsi (maddə 138)
         • Himayədar ailənin tərbiyəsinə verilmiş uşaqlar və onların saxlanması (maddə 145)
        • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [11]
         • Əmək qanunvericiliyinin pozulması (maddə 192)
         • İşçini əmək funksiyasına daxil olmayan işi (xidməti) yerinə yetirməyə məcbur etmə (maddə 193)
         • Kvota üzrə müəyyən olunmuş iş yerlərinə qəbul etməmə (maddə 194)
         • Sosial müavinətlər haqqında qanunvericiliyin pozulması (maddə 195)
         • Sosial xidmət haqqında qanunvericiliyin pozulması (maddə 197)
         • Əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması (maddə 198)

        Ədəbiyyat:

        1. Normativ hüquqi aktlar haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNU
        2. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cild).Bakı, 2005. Məmmədov İ.
        3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 
        4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 22 sentyabr tarixli 1159 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsi"
        5. Enerji resurslarından istifadə haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
        6. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 2 fevral 2021-ci il, № 2469
        7. Elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
        8. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ MƏCƏLLƏSİ
        9. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
        10. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ
        11. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi