Təhsil Nazirliyi
Ümumi təhsildə məzmun, tədris və qiymətləndirmə şöbəsi, Qiymətləndirmə sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742
Ümumi təhsildə məzmun, tədris və qiymətləndirmə şöbəsinin Qiymətləndirmə sektorunun müdiri
Anar Mirzəzadə
Əlaqə vasitələri:
Email: Anar.Mirzazade@edu.gov.az
Telefon: 0125991155 (dax.5298)


 1. Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi [1]
  • Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları [2]
   • Məktəb sənədlərinin aparılması və  saxlanması haqqında Təlimat [3]
    • Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları [4]
     • Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən sinfə keçirilməsi haqqında Qaydalar [5]
      • Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları [6]
       • Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının aparılması Qaydası [7]
        • Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası [8]
         • Fənn olimpiadaları və onların təşkili qaydaları [9]
          • Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) aparılması Qaydaları [10]
           • Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (yekun qiymətləndirmə (attestasiya) istisna olmaqla) aparılması Qaydası [11]
            • Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar [12]
             • Ümumi təhsil pilləsi üzrə [13]
              • Dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) 
              • Kurikulum islahatının mahiyyəti, məqsədi və bu sahədə qarşıda duran vəzifələr
              • Fənn kurikulumlarının strukturu

             Ədəbiyyat:

             1.  “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı
             2. Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları
             3. Məktəb sənədlərinin aparılması və  saxlanması haqqında  Təlimat
             4. Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları 
             5. “Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 1 may tarixli, 522 nömrəli əmri  
             6. “Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları”nın təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2015-ci il 1 may tarixli 537 nömrəli əmri  
             7. “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (yekun qiymətləndirmə (attestasiya) istisna olmaqla) aparılması Qaydası“nın təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 28 dekabr 2018-ci il tarixli 8/1 nömrəli Qərarı 
             8. “Azərbaycan Respublikasının Ümumi Təhsil Sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli 9 nömrəli Qərarı
             9. Məktəblilərin fənn olimpiadalarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları
             10. “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli 498 nömrəli qərarı
             11. “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (yekun qiymətləndirmə (attestasiya) istisna olmaqla) aparılması Qaydası” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 28 dekabr 2018-ci il tarixli 8/1 nömrəli Qərarı
             12. “Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il 29 may tarixli 645 nömrəli əmri
             13. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı