Hesablama Palatası
İcmal büdcə və strateji təhlil şöbəsi, Strateji təhlil və analitik hesabatlar sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • Azərbaycan Respublikasında icmal büdcə və dövlət büdcəsi [1]
   • “Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
    • Büdcənin tərtibi və icrası prosesi [3]
     • Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması Qaydası [4]
      • Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydaları [5]
       • Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə Təsnifatı üzrə: [6]
        • Büdcə xərclərinin funkisonal təsnifatı
        • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı
       • “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası [7]
        • Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası [8]
         • Fiskal siyasət və fiskal risklər [9]
          • Əsas makroiqtisadi göstəricilər (Ümumdaxili məhsul (ÜDM); inflyasiya, məşğulluq, valyuta məzənnəsi, tədiyyə balansı) [10, 11]

           Ədəbiyyat:

           1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ 
           2. “Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 22 may 2007-ci il, № 334-IIIQ
           3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları”
           4. “Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 235 nömrəli Fərmanı
           5. “Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 2 iyun tarixli 74 nömrəli Qərarı
           6. “Azərbaycan Respublikası vahid  büdcə  təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarı
           7. “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası”nın və “Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının təmin edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli Fərmanı 
           8. “Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.11.2018 tarixli Q-10 nömrəli Qərarı
           9. “Dövlət Büdcəsi, “Məlumat-Sorğu kitabı”, Zaur Vəliyev, 2006
           10. www.azstat.org
           11. www.cbar.az