Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin Aparatı, Hüquq və kadrlar şöbəsi, Hüquq sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [1]
  • Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatları
  • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası
  • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
 2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə: [2]
  • İnzibati mübahisələrin məhkəmə aidiyyəti
  • Məhkəmə aidiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, prosessual nümayəndəlik etirazların məhkəmələrə təqdim edilməsi,iddianın qaldırılması, apellyasiya və kassasiya şikayətlərinin verilməsi
  • Məhkəmə qərarlarının icrası
  • İnzibati mübahisələrin məhkəmə aidiyyəti
  • İnzibati-iqtisadi məhkəmələr və məhkəmə kollegiyaları
  • Məhkəmə aidiyyətinin müəyyənləşdirilməsi
  • Hüquqi müdafiə vasitələri ilə bağlı prosessual müddətlərin hesablanması
  • Prosessual müddətlərin bərpa olunması
  • İnzibati orqanın hərəkətsizliyindən müdafiə ilə bağlı iddia müddətləri
  • Apellyasiya şikayəti vermək hüququ
  • Kassasiya şikayıti vermək hüququ
 3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [3] 
  • Məhkəməyə iddianın və etirazların təqdim edilməsi, məhkəmədə nümayəndəliyin təmin edilməsi, sübütların verilməsi,  apeııyasiya və kassasiya şikayətlərinin verilməsi
  • Mübahisələrin məhkəməyə aidiyyəti İşdə iştirak edən şəxslərin tərkibi
  • Dövlət orqanlarının və yerli özünü idarə orqanlarının rəy vermək üçün prosesdə iştirakı
  • Prosessual müddətlərin müəyyən edilməsi və hesablanması
  • Məhkəmə qətnaməsinin apelyasiya qaydasında ləğv olunması üçün əsaslar
  • Birinci instansiya məhkəmələrinin qərarlarından şikayət verilməsi
  • Kassasiya şikayəti ilə müraciət etmək hüququ
 4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu üzrə: [4]
  • Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları
  • Normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
  • Qeyri-normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
  • Normativ xarakterli aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
  • Normativ hüquqi aktların növləri
  • Normativ hüquqi aktın layihəsinin hazırlanması qaydası
  • Normativ hüquqi aktın layihəsinin razılaşdırılması
  • Normativ hüquqi aktın layihəsinin norma yaratma orqanına təqdim edilməsi·  
  • Normativ hüquqi aktın layihəsinin ekspertizası
  • Məcburi hüquqi ekspertizanın rəyi
  •  Normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər edilməsi
  •  Normativ hüquqi aktların rəsmi dərc edilməsi qaydası
  • Normativ hüquqi aktların qüvvəyə minməsi
 5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [5]
  • Fiziki şəxslərin anlayışı, hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti  
  • Müddətlər, anlayışı, başlandığını, qurtardığını bildirən vaxt
  • Qeyri-iş günlərində müddətlərin hesablanması
  • İddia müddətləri 
  • İddia müddətinin tətbiqi İddia müddətinin bərpası
  • İddia müddəti bitdikdən sonra vəzifənin icrası 
  • İddia müddətinin şamil edilmədiyi tələblər
  • Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər
 6. İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası [6]
  • Məcburi köçkünlərin məskunlaşdırılması və başqa yaşayış sahəsinə köçürülməsi ilə bağlı qaydalar [7]
   • Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi fondunun yaşayış sahələrinin verilməsi qaydası [8]

    Ədəbiyyat:

    1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
    2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi
    3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
    4. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
    5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
    6. “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına baxılması, qəbul edilməsi və təsdiqi qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2011-ci il tarixli 483 nömrəli Fərmanı 
    7. “Məcburi köçkünlərin məskunlaşdırılmasını tənzimləyən bəzi qaydaların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 24 dekabr tarixli 200 nömrəli Qərarı
    8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 24 fevral tarixli 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi fondunun yaşayış sahələrinin verilməsi Qaydası"