Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi, Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə: [2] 
   • Ümumi müddəalar
   • Dövlət büdcəsi
  • “Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin Xəzinə uçotu haqqında təlimat” [3]
   • “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
    • “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
     • “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları” [6]
      • “Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin xarici valyutada, habelə qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyutada əməliyyatlarının aparılması Qaydaları” [7]
       • “Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən xarici valyutanın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması Qaydaları” [8]
        • Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat [9]
         • Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları [10]
          • Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat [11]
           • Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili Qaydaları [12]
            • Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə əməliyyatlarının aparılması Qaydaları [13]
             • Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları [14]
              • “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları” [15]
               • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə [16]
                • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
                • Vergi ödəyiciləri, gəlir vergisinin dərəcəsi, gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər Vergi sisteminə daxil olan digər vergi növləri və onların dərəcələr
                • Ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası
               • “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları” [17]
                • “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [18]
                 • “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [19]
                  • İcbari tibbi sığorta üzrə sığortalı və sığortaolunanlar
                  • İcbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqları
                  • İcbari tibbi sığorta haqlarının hesablanması, ödənilməsi və hesabatın təqdim olunması
                 • “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [20]
                  • Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı
                  • Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanan gəlir növləri
                  • Sosial sığorta ödəmələrinin verilməsi

                 Ədəbiyyat:

                 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 iyun 2004-cü il № 716-IIQ
                 2. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2 iyul 2002-ci il № 358-IIQ
                 3. “Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin Xəzinə uçotu haqqında təlimat” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 28 dekabr 200-ci il tarixli İ-193 saylı Əmr
                 4. “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 16 yanvar 2004-cu il № 590-IIQ 
                 5. “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 25 dekabr 2009-cu il № 933-IIIQ
                 6. “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Qərar № 1951100005 30 yanvar 2019-cu il
                 7. “Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin xarici valyutada, habelə qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyutada əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2016-cı il № 45/1 Qərarı
                 8. “Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən xarici valyutanın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 3 mart 2016-cı il № 16/1 Qərarı
                 9. "Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 17 sentyabr 2013-cü il № 19/1 Qərarı
                 10. "Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 10 iyul 2012-ci il № 16/1 Qərarı
                 11. "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat"ın təsdiq edilməsi barədə  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 30 iyul 2013-cü il № 16/3 Qərarı
                 12. Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili Qaydaları
                 13. Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə əməliyyatlarının aparılması Qaydaları"nda dəyişiklik edilməsi barədə  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 29 sentyabr 2016-cı il № 38/5  Qərarı
                 14. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları
                 15. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-17 nömrəli 16 iyul 2013-cü il tarixli Qərarı
                 16. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
                 17. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı № Q-13 25 dekabr 2018-ci il
                 18. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 iyun 2018-ci il № 1196-VQ
                 19. “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu,  28 oktyabr 1999-cu il № 725-IQ
                 20. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu,  18 fevral 1997-ci il № 250-IQ