Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoriq İdarəsi, İnformasiya təminatı sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi [1]
  • Azərbaycan Respublikasının su fondu
  • Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi üzərində dövlət nəzarəti
  • Su obyektlərinin istifadəçiləri
 2. Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyəti  [2]
  • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
   • Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə [4]
    • Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqi sistemləri
    • Sərhəd su obyektlərinin çirklənməsinin monitorinqi 
    • Tullantıların monitorinqi
   • Ekoloji təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
    • Əsas anlayışlar
    • Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlət siyasəti
    • Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində qanunvericiliyin pozulması halları və məsuliyyət
   • Su təchizatı və tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
    • Əsas anlayışlar
    • Kanalizasiya müəssisələrinin əsas vəzifələri
    • İstehsalat tullantı suları
   • İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7]
    • Tullantıların emalı şərtlər
    • Tullantıların emalı yerlərinə tələblər
    • Tullantıların yerləşdirilməsinə tələblər
   • Dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər  [8]
    • Okean və dənizlərin ekoloji problemləri  [9]
     • Qlobal ətraf mühit problemləri  [10]
      • “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [11]
       • Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat Qaydaları  [12]
        • İnformasiya sorğusunun təqdim edilmə üsulları
        • İnformasiya sorğusunun aidiyyəti üzrə göndərilməsi
       • Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası  [13]
        • Terminlərdən istifadə
        • Məqsəd
        • Ümumi öhdəliklər
       • "Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə [14]
        • Ümumi müddəalar
        • Kütləvi İnformasiya Azadlığının Əsasları
        • İnformasiyaya Düzəliş, Təkzib Və Cavab Verilməsi
       • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [15]
        • "Televiziya və radio yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə [16]
         • Ümumi müddəalar
         • Yayımçılar
         • Teleradio Yayımı Sahəsində Dövlət Tənzimləməsi

        Ədəbiyyat:

        1. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi 
        2. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. «Ekologiya, ətraf mühit və insan» Bakı,“Elm” nəşriyyatı – 2006
        3. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu 30 sentyabr 2005-ci il, № 1024-IIQ
        4.  Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə 
        5. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
        6. Su təchizatı və tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
        7. İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
        8. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi saytı 
        9. Məmmədov Q.Ş, Xəlilov M.Y. «Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi» Bakı, “Elm” nəşriyyatı – 2005
        10. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi saytı 
        11. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 7 sentyabr 2004-cü il, № 733-IIQ
        12.  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi saytı 
        13. "Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi  haqqında" Çərçivə Konvensiyası 
        14. "Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 7 dekabr 1999-cu il № 769-IQ 
        15. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  3 aprel 1998-ci il № 460-IQ
        16. "Televiziya və radio yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 25 iyun 2002-ci il № 345-IIQ