Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
3 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarət və ekoloji monitorinq sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər [1]
  • Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi [2]
   • Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [3]
    • İnzibati xəta və inzibati məsuliyyət (fəsil 2)
    • İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlama (fəsil 14)
    • Ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar (fəsil 25)
   • “Meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qaydaları" [4]
    • "Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
     • “Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
      • Yaşıllıqların götürülməsi Qaydası [7]
       • “Yaşıllıqlara dəymiş ziyanın hesablanması və ödənilməsi Qaydası” [8]
        • Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları [9]
         • Təbii ehtiyatlarına görə ödəmələrin, çirkləndirici maddələri təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tədbiqi və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadə haqqında [10]
          • “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [11]
           • "Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [12]
            • “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [13]
             • “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [14]
              • "Heyvanlar aləmi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [15]
               • “Ovçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [16]
                • “Balıq və digər su bioresursları ovunun qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı üzrə: [17]
                 • Balıq və digər su bioresursları ovunun yol verilən ümumi miqdarı (kvotası)
                • “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [18]
                 • “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [19]
                  • "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri, dərəcələri, tətbiq edilmə qaydaları və qeyri-qanuni heyvan ovuna cərimələr" [20]
                   • “Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair tələblər” [21]
                    • Ovçuluğun aparılması qaydaları [22]
                     • “Dövlət və ictimai ekoloji ekspertizanın həyata keçirilməsi Qaydası” [23]
                      • Balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə görə ödəmələrin növləri, dərəcələri, tətbiq edilmə qaydaları və balıq və digər su bioresurslarının qeyri-qanuni ovuna cərimələr [24]
                       • Azərbaycan Respublikasında yayılmış faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz işlənməsi nəticəsində dəymiş ziyana görə normativlər [25]
                        • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi üzrə: [26]
                         • Ekoloji cinayətlər
                        • Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin və obyektlərinin mühafizəsinə, istifadəsinə nəzarət [27]
                         • Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında əsasnamə [28]
                          • Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydaları [29]
                           • “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında” Əsasnamə [30]

                            Ədəbiyyat:

                            1. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli, 2469 nömrəli Sərəncamı
                            2. Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi. 30 dekabr 1997-ci il, № 424-IQ
                            3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 29 dekabr 2015-ci il, № 96-VQ
                            4. "Meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin27 dekabr 1993-cü il tarixli 636 nömrəli Qərarı
                            5. "Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 12 mart 2002-ci il tarixli 270-IIQ nömrəli Qanunu
                            6. ”Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 2 may 2014-cü il, № 957-İVQ
                            7. “Yaşıllıqların götürülməsi Qaydası" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 avqust 2016-cı il tarixli, 321 nömrəli Qərarı
                            8. “Yaşıllıqlara dəymiş ziyanın hesablanması və ödənilməsi Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 oktyabr 2016-cı il tarixli 421 nömrəli Qərarı
                            9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 08 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”
                            10. “Təbii ehtiyatlarına görə ödəmələrin, çirkləndirici maddələri təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tədbiqi və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 03 mart tarixli 122 nömrəli Qərarı
                            11. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 1999-cu il, №678-IQ
                            12. "Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 1999-cu il, №677-IQ
                            13. “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il, № 723-IQ
                            14. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 iyun 1998-ci il, № 514-IQ
                            15. “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 4 iyun 1999-cu il, №675-IQ
                            16. “Ovçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 20 aprel 2004-cü il, №637-IIQ
                            17. “Balıq və digər su bioresursları ovunun qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 2 iyun tarixli 243 nömrəli qərarı
                            18. “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.12 iyun 2018-ci il, № 1175-VQ
                            19. “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 mart 2001-ci il № 109-İİQD
                            20. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 176 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları”
                            21. “Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı. 28 dekabr 2007-ci il, №213
                            22. “Azərbaycan Respublikasının ərazisində ovçuluğun aparılması qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2005-ci il tarixli 10 nömrəli Qərarı
                            23. “Dövlət və ictimai ekoloji ekspertizanın həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 21 may 2020-ci il, №184
                            24. “Balıqçılıq su obyektlərinə zərərli təsirin yol verilən normaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 6 sentyabr 1999-cu il, №146
                            25. “Azərbaycan Respublikasında yayılmış faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz işlənməsi nəticəsində dəymiş ziyana görə normativlər” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 29 mart 2020-ci il, №119
                            26. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi, 30 dekabr 1999-cu il, № 787-IQ
                            27. “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 24 mart 2000-ci il, № 840-IQ
                            28.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-ci il 01 iyul tarixli 90 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında əsasnamə”
                            29. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 6 aprel 2021-ci il, №89
                            30. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədəAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 24 avqust 2002-ci il № 774