Dövlət Turizm Agentliyi
Turizm Siyasəti və Strategiyası şöbəsi, Təhsil və təlim sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1.    "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  •   Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası [2]
   •     Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı [3]
    • "Peşə təhsili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
     •  Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi [5]
      •   Peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəriciləri [6]
       •   Peşə təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi [7]
        •  Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi [8]
         •  Ali təhsil müəssisələrinin Əsasnaməsi [9]
          •   Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları [10]
           •   2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı [11]
            •    Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı [12]
             •  Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu normativləri [13]
              •  Təhsil müəssisəsinin əlavə gəlir əldə etmək məqsədi ilə məşğul olmasına yol verilən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri [14]
               •   Turizm təhsili ilə bağlı Təlimat [17, 18]
                •    Turizm siyasəti və planlaşdırılması [15, 16] 
                 •    Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi  [ 19]

                  Ədəbiyyat:

                  1. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 2009-cu il, № 833-IIIQ
                  2.   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"
                  3. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 yanvar tarixli 995 nömrəli Sərəncamı 
                  4.    "Peşə təhsili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 24 aprel 2018-ci il, № 1071-VQ
                  5.     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi"
                  6. “Peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəriciləri”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 26 dekabr 2017-ci il tarixli 460 nömrəli əmri
                  7.   Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan peşə təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 26 fevral tarixli 65 nömrəli Qərarı
                  8.    Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 14 yanvar tarixli 7 nömrəli Qərarı
                  9.    Ali təhsil müəssisələrinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 mart 1995-ci il tarixli Qərarı
                  10. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, 24 dekabr 2013-cü il tarixli , № 348     
                  11. 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı, 2018-ci il 16 noyabr, №  711 
                  12. "Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 23 aprel 2010-cu il, № 75; 
                  13. “Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu normativləri”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 23 aprel 2012-ci il, № 87 
                  14. “Təhsil müəssisəsinin əlavə gəlir əldə etmək məqsədi ilə məşğul olmasına yol verilən sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin müəyyən edilməsi” haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 19 yanvar 2010-cu il, № 10
                  15. İlqar Hüseynov, Nigar Əfəndiyeva, Turizmin əsasları
                  16. Bahadur Bilalov, Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi
                  17.     Educating the Educators in Tourism: A Manual of Tourism and Hospitality Education (1996)
                  18.     David Airey and John Tribe, An International Handbook of Tourism Education 
                  19. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi