Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi, Rəhbərlik, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan dövlət agentliyi rəhbərinin müavini - sədrin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [1]
  • Ümumi müddəalar;
  • İdarəçilik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar;
  • Siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan inzibati xətalar;
  • Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında qanunvericiliyin pozulması.
  • Toxumçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulması
 2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: (2)
  • Əsas müddəalar;
  • Əmək və icra intizamı;
  • Əməyin mühafizəsi normaları, qaydaları və prinsipləri.
  • Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təmİnatları
  • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası
  • Əmək şəraiti, əmək funksiyası və bunların tətbiqini tənzimləyən hüquq normaları
  • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
  • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
  • Əmək müqavilələrinin bağlanması, şərtlərinin dəyişdirilməsi və xitamının sənədləşdirilməsi qaydaları
 3. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (3)
  • “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: (4)
   • Ümümu müddəalar
   • Fərdi məlumatların kateqoriyaları, onların toplanmasının,işlənilməsinin və mühafizəsinin tənzimlənməsi
  • “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (5)
   • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (6)
    • “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7)
     • “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi haqqında Əsasnamə” (8)
      • "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə" (9)
       • "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası" (10)
        • “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə” (11)
         • Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası (12)
          • “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı” (13)
           • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” (14)
            • Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi barədə Əsasnamə (15)
             • “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi” (16)

              Ədəbiyyat:

              1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi  
              2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
              3. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 11 mart tarixli 257-IQ nömrəli Qanunu.
              4. “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 11 may tarixli 998-IIIQ nömrəli Qanunu
              5. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli 733-IIQ nömrəli Qanunu
              6. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 30 sentyabr tarixli 1024-IIQ nömrəli  Qanunu 
              7. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 12 may tarixli 102-IIIQ Qanunu
              8. “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 21 may tarixli 701 nömrəli Fərmanı.
              9. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı.
              10. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”nın və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 nömrəli Fərmanı.
              11. “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı
              12. “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında” Azərbaycan respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı
              13. “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 549 nömrəli Qərarı.
              14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 6 aprel tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”.
              15. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2012-ci il 2 may tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi barədə Əsasnamə”
              16. "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04Q nömrəli Qərarı