İqtisadiyyat Nazirliyi
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Aparatı, Strateji planlaşdırma, innovasiyalar və təhlil şöbəsi, dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə (1)
  • Dövlət mülkiyyəti hüququ 
  • Səhmdar cəmiyyəti 
  • Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı 
  • Səhmdar cəmiyyətində idarəetmə 
  • Səhmdar cəmiyyətinin direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
 2. Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsi üzrə (2)
  • Torpaq sahəsi anlayışı 
  • Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət və onun növləri 
  • Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində dövlətin səlahiyyətləri
  • Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq fondu və onun tərkibi
  • Torpaq fondunun istifadəsi və mühafizəsi sahəsində dövlətin vəzifələri 
 3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə  (3)
  • Ümumi müddəalar
 4. "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu: [4]
  • "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu üzrə: (7)
   • Maddə: 1-4, 7, 10, 13-16, 20, 70-76, 78, 82, 85, Fəsil: 6-8, 16
  • “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı” (8)
   • Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (9)
    • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
     • İnformasiyanın əldə olunması
     • informasiya anlayışı və sənədləşdirilmiş informasiya          
     • informasiya əldə olunmasının təşkili
     • informasiya əldə etmənin formaları
     • informasiya sorğusunun icra olunma üsulları
     • informasiya sorğusunun icra müddəti
     • İnformasiya sorğusunun icra edilməsindən imtina
     • informasiyanın açıqlanması
    • “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
     • “Azərbaycan Respublikasında büdcə təşkilatlarının sektor strateji planlarının hazırlanması Qaydası” [13]
      • Dövlət qurumları, müəssisə və təşkilatları tərəfindən strateji planın hazırlanmasına dair metodoloji tövsiyələr (15)
       • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” (14)
        • Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi qaydası [10]
         • “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası” (11)
          • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları (12)

           Ədəbiyyat:

           1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi  (maddə 98, 103, 107, 107-7, 155)
           2. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi, 25 iyun 1999-cu il tarixli 695-IQ nömrəli Qanun (maddə 4-6, 9, 38)
           3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli (Fəasil 1-6)
           4. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 878-IQ, 16 may 2000-ci il; 
           5. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 1024-IIQ, 30 sentyabr 2005-ci il;
           6. “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  29 iyun 2004-cü il № 713-IIQ
           7. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu, 21 dekabr 2010-cu il  № 21-IVKQ (Maddə: 1-4, 7, 10, 13-16, 20, 70-76, 78, 82, 85, Fəsil: 6-8, 16)
           8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli, 383 nömrəli Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"
           9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”
           10. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 6 mart 2021-ci il tarixli 1294 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası”
           11. Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 10 oktyabr 2017-ci il tarixli 1627 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”nın və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
           12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin2002-ci il 24 avqust tarixli, 774 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"
           13. “Azərbaycan Respublikasında büdcə təşkilatlarının sektor strateji planlarının hazırlanması Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 571 nömrəli Qərarı; 
           14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2021-ci il 6 aprel tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”
           15. Dövlət qurumları, müəssisə və təşkilatları tərəfindən strateji planın hazırlanmasına dair metodoloji tövsiyələr (İqtisadiyyat Nazirliyi)