Hesablama Palatası
Hüquqi təminat və keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, Keyfiyyətə nəzarət sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. İNTOSAİ-P1 (Lima Bəyannaməsi) [1]
  • İNTOSAİ-P10 (Mexiko Bəyannaməsi) [2]
   • ISSAI 130 (Etika məcəlləsi) [3]
    • ISSAI 140 (Ali Audit Qurumları üçün keyfiyyətə nəzarət) [4]
     • ISSAI 200 (Maliyyə auditinin təməl prinsipləri) [5]
      • ISSAI 300 (Səmərəlilik auditinin təməl prinsipləri) [6]
       • ISSAI 3000 (Səmərəlilik auditi standartı) [7]
        • ISSAI 400 (Uyğunluq auditinin təməl prinsipləri) [8]
         • ISSAI 4000 (Uyğunluq auditi standartı) [9]
          • Hesablama Palatası tərəfindən kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinə hazırlıq, kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinin keçirilməsi və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi Qaydaları [10]
           • Səmərəlilik (performans) auditinin keçirilməsinə dair TƏLİMAT [11]
            • “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [12]
             • “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [13]
              • “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [14]
               • “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları” [15]

                Ədəbiyyat:

                1. İNTOSAİ-P1 
                2. İNTOSAİ-P10 
                3. ISSAI 130
                4. ISSAI 140 
                5. ISSAI 200 
                6. ISSAI 300
                7. ISSAI 3000 
                8. ISSAI 400 
                9. ISSAI 4000 
                10. Hesablama Palatası tərəfindən kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinə hazırlıq, kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinin keçirilməsi və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi Qaydaları
                11. Səmərəlilik (performans) auditinin keçirilməsinə dair TƏLİMAT
                12. "Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 2 iyul tarixli 358-IIQ nömrəli Qanunu 
                13. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli 245-IIQ nömrəli Qanunu 
                14. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 716-IIQ nömrəli Qanunu 
                15. “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları”Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli Qərarı