İqtisadiyyat Nazirliyi
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti, Aparat, İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi şöbəsi, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766
İnsan resursları şöbəsi, Kadrlarla iş və dövlət qulluğu məsələləri sektorunun baş məsləhətçisi
Adil Cəfərov
Əlaqə vasitələri:
Email: adil.jafarov@competition.gov.az
Telefon: (012) 599-76-00 (daxili: 32-35)


 1. "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1] 
  • “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları" [3]
    • "Azərbaycan Respublikası ərazisində pərakəndə ticarət obyektlərində dəyişdirilməli olmayan malların Siyahısı" [4]
     • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [5]
      • 13-cü fəsil. Əqdlər.
      • 20-ci fəsil.  Müqavilə hüququ.
      • 21-ci fəsil.  Öhdəliklərin icrası.
      • 29-ci fəsil.  Alqı-satqı.
      • 39-cu fəsil. Podrat müqaviləsi.
      • 40-cı fəsil.  Tapşırıq müqaviləsi.
      • 46-cı fəsil.  Daşıma müqaviləsi.
      • 61-ci fəsil. Malın, işin və ya xidmətin qüsurları nəticəsində dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi.
     • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [6]
      • 2-ci fəsil. İnzibati xəta və inzibati məsuliyyət.
      • 4-cü fəsil. İnzibati tənbeh.
      • 3-cü bölmə. İnzibati xəta haqqında işlər üzrə icraat.
      • 35-ci fəsil.   İstehsalı və ya satılması qadağan olunmuş malların istehsalı və ya satılması, yaxud qadağan olunmuş işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi (göstərilməsi); Malların saxlanılması və ya satışı zamanı mal qonşuluğunun, temperatur rejiminin, yaxud satılmış malların dəyişdirilməsi və ya geri qaytarılması qaydalarının pozulması; Qiymət intizamının pozulması; Mürəkkəb texniki qrup malların texniki pasportsuz satılması; İstehlakçıların hüquqlarının pozulması; istehlakçının mal (iş, xidmət) haqqında məlumat almaq hüququnun pozulması).

     Ədəbiyyat:

     1.   “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (19 sentyabr 1995-ci il, № 1113)  
     2. “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu (10 may 2005-ci il, № 908-IIQ)  
     3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 3 aprel 2014-cü il tarixli 94 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”  
     4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 21 may 1998-ci il tarixli 114 saylı Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası ərazisində pərakəndə ticarət obyektlərində dəyişdirilməli olmayan malların Siyahısı” 
     5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 
     6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi