İqtisadiyyat Nazirliyi
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti, Regional şöbə və bölmələr, 5 saylı regional bölmə (Sabirabad, Saatlı, Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala), baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766
İnsan resursları şöbəsi, Kadrlarla iş və dövlət qulluğu məsələləri sektorunun baş məsləhətçisi
Adil Cəfərov
Əlaqə vasitələri:
Email: adil.jafarov@competition.gov.az
Telefon: (012) 599-76-00 (daxili: 32-35)


 1. Bazar iqtisadiyyatı üzrə: [1]
  • Bazarın tipləri (azad (xalis) rəqabətli, inhisarçı rəqabət, oliqopolik, xalis inhisar). 
  • Alıcılıq qabiliyyəti. 
  • Tələb və təklif.
 2. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. [2]
  • “Tənzimlənən qiymətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [3]
   • Maddə 2. Əsas anlayışlar. 
   • Maddə 3. Tənzimlənən qiymətlərin tətbiqi dairəsi. 
   • Maddə 4. Qiymətlərin tənzimlənməsinin əsas prinsipləri. 
   • Maddə 6. Qiymətlərin tənzimlənməsi üsulları.  
  • “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [4]
   • Maddə 1. Əsas anlayışlar. 
   • Maddə 4. Dərman vasitələri ilə davranışın dövlət tənzimlənməsinin üsulları. 
   • Maddə 5. Əczaçılıq fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması.
  • "Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası" [5]
   • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [6]
    • Maddə 1. Əsas anlayışlar. 
    • Maddə 2. Qanunun tətbiq dairəsi. 
    • Maddə 4. Yoxlamaların məqsəd və prinsipləri. 
    • Maddə 6. Yoxlayıcı orqanların səlahiyyətləri.
    • Maddə 7. Yoxlayıcının səlahiyyətləri və yoxlayıcıya dair tələblər.
    • Maddə 9. Sahibkarların risk qrupları üzrə bölgüsü.
    • Maddə 14. Yoxlamaların növü və dövrü. 
    • Maddə 15. Plan üzrə (növbəti) yoxlama.
    • Maddə 16. Plandankənar (növbədənkənar) yoxlama.
    • Maddə 17. Yoxlamanın aparılması haqqında qərarın qəbul edilməsi. 
    • Maddə 18. Yoxlamanın müddəti. 
    • Maddə 19. Yoxlama suallarının siyahısı. 
    • Maddə 20. Yoxlamanın aparılması.
    • Maddə 31. Yoxlamanın nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi.
    • Maddə 35. Yoxlayıcı orqanların və yoxlayıcıların məsuliyyəti.
   • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. [7]
    • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə” [8]
     • “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [9]
      • Maddə 1. Əsas anlayışlar. 
      • Maddə 3. Qanunun tətbiq dairəsi. 
      • 3-cü fəsil. Lisenziyaların və icazələrin verilməsi. 
      • Maddə 28. Lisenziya və icazə verən orqanların və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti.
     • “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [10]
      • Maddə 1. Əsas anlayışlar. 
      • Maddə 5. Ölçmələrə dair tələblər. 
      • Maddə 8. Standart nümunələrə dair tələblər. 
      • Maddə 9. Ölçmə vasitələrinə dair tələblər. 
      • Maddə 11. Standart nümunələrin və ya ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi. 
      • Maddə 14. Dövlət metroloji nəzarəti. 
      • Maddə 15. Dövlət metroloji nəzarətinin təmin edilməsi üsulları.
     • "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları" [11]
      • “Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası” [12]
       • "Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası" üzrə: [13]
        • 1. Ümumi müddəalar. 
        • 2. Vətəndaşların müraciətlərinin qəbulu və qeydiyyata alınması.  
        • 3. Müraciətə baxılması və onların cavablandırılması. 
        • 4. Vətəndaşların qəbulu. 
        • 5. Yekun müddəalar.
       •  “Azərbaycan Respublikası ərazisində pərakəndə ticarət obyektlərində dəyişdirilməli olmayan malların siyahısı ” [14]
        • “Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respuiblikasının Qanunu üzrə: [15]
         • Maddə 1. Əsas anlayışlar. 
         • Maddə 7. Texniki reqlamentlərə dair ümumi tələblər. 
         • Maddə 13. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosesinə dair tələblər. 
         • Maddə 14. Təsərrüfat subyektlərinə dair ümumi tələblər. 
         • Maddə 15. Qanunun və texniki reqlamentlərin tələblərinə riayət olunmasına nəzarət.
        • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [16]
         • Maddə 21. İnzibati tənbehin məqsədləri.
         • Maddə 22. İnzibati tənbeh növləri.
         • Maddə 24. Xəbərdarlıq.
         • Maddə 25. İnzibati cərimə.
         • Maddə 110. İnzibati xəta haqqında işin baxılması yeri.
         • Maddə 111. İnzibati xətalar haqqında işlərə baxılması müddətləri.
         • Maddə 112. İnzibati xəta haqqında işə baxılma qaydası.
         • Maddə 115. İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərar.
         • Maddə 118. İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərardad.
         • Maddə 442. İstehsalı və ya satılması qadağan olunmuş malların istehsalı və ya satılması, yaxud qadağan olunmuş işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi (göstərilməsi).
         • Maddə 444. Malların saxlanılması və ya satışı zamanı mal qonşuluğunun, temperatur rejiminin, yaxud satılmış malların dəyişdirilməsi və ya geri qaytarılması qaydalarının pozulması.
         • Maddə 445. Qiymət intizamının pozulması.
         • Maddə 447. İstehlakçıların hüquqlarının pozulması.
         • Maddə 453. İstehlakçının mal (iş, xidmət) haqqında məlumat almaq hüququnun pozulması.

        Ədəbiyyat:

        1. Ekonomiksin əsasları, Qriqori Mənkyu, 2007; İqtisadi nəzəriyyə, T.S.Vəliyev, 1999. 
        2. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (19 sentyabr 1995-ci il, № 1113) 
        3. “Tənzimlənən qiymətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 may 2003-cü il tarixli,  462-IIQ nömrəli) 
        4. “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 dekabr 2006-cı il tarixli, 208-IIIQ nömrəli)
        5. “Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 03 iyun tarixli 209 nömrəli Qərarı 
        6. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (2 iyul 2013-cü il tarixli, 714-IVQ nömrəli)
        7. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1410-IVQ nömrəli) 
        8. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2011-ci il tarixli 383 nömrəli Fərmanı
        9. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (15 mart 2016-cı il tarixli, № 176-VQ) 
        10. “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (13 iyun 2013-cü il tarixli, 686-IVQ nömrəli)
        11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 03 aprel tarixli 94 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”
        12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli 542 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası”
        13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 2016-ci il, № 950 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası” 
        14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 21 may tarixli 114 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ərazisində pərakəndə ticarət obyektlərində dəyişdirilməli olmayan malların Siyahısı”
        15. “Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respuiblikasının Qanunu (30 sentyabr 2019-cu il tarixli, 1669-VQ nömrəli) 
        16. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi