İqtisadiyyat Nazirliyi
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, Xidmətin ərazi şöbələri, Şirvan ərazi şöbəsi, Dövlət əmlakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (3)
  • "Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı" (122)
   • İcarə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: (4)
    • icarənin anlayışı, icarəçilər, icarəyəverənlər;    
    • icarə müqaviləsi;  
    • icarə haqqı;    
    • icarəyə götürülən əmlakın satın alınması;     
    • icarə müqaviləsinin dəyişdirilməsi, pozulması, xitamı və uzadılması.
   • “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirləri” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,(6)
    • “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları”(9)
     • “Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği” (10)
      • “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”. (8)
       • “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə” (5)
        • “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirləri” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (6) 
         • “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” (11)
          • “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirilməsi Qaydaları” (7)
           • “Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları”. (13)
            • İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: (2)
             • Ümumi müddəalar 

            Ədəbiyyat:

            1.    Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi (Maddə 9-11)
            2. İnzibati Xətalar Məcəlləsi  2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanunu (maddə 1-40)
            3. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 16 may 2000-ci il  878-IQ
            4. “İcarə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, 30 aprel 1992-ci il № 114.
            5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25.03.1996-cı il tarixli 451 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”.
            6. “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirləri” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6 sentyabr 1997-ci il № 629.
            7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.12.2000-ci il tarixli  432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirilməsi Qaydaları”.
            8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.12.2000-ci il tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”.
            9. “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 2010-cu il tarixli 284 nömrəli Fərmanı.  
            10. “Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 29 noyabr 2007-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı.
            11. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 06.06.2007-ci il tarixli, 586 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”
            12.   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli, 383 nömrəli Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"
            13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 20 yanvar tarixli, 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları”.