İqtisadiyyat Nazirliyi
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, Xidmətin ərazi şöbələri, Bakı ərazi şöbəsi, Torpaqların idarə edilməsi və istifadəsinə nəzarət sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4)
  • "Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı" (9)
   • “Torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarəti haqqında Əsasnamə”  (7)
    •  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə (3)
     • Mülkiyyəti hüququ anlayışı 
     • Özbaşına tikinti və onun nəticələri 
    • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə  (1)
     • Maddə (1-40, 244-250-ci və 251.2)
    • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi üzrə (2)
     • Maddə: 5-10, 12,16, 18-47, 51, 53-56, 58, 65-67, 73, 110, 111)
    • “Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları” (5)
     • “Torpaqların münbitliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (6-9-cu maddələr) (6)
      • “Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı  torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi Qaydaları” (8)
       • “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə” (10)
        • "Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydası" (11)

         Ədəbiyyat:

         1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli 
         2. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi, 25 iyun 1999-cu il tarixli 695-IQ nömrəli 
         3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi maddə (152-169, 180), 28 dekabr 1999-cu il 779-IQ
         4.  “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 16 may 2000-ci il  878-IQ
         5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 20 yanvar tarixli, 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları”;  
         6. “Torpaqların münbitliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (6-9-cu maddələr);
         7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2000-ci il 28 noyabr tarixli, 421 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarəti haqqında Əsasnamə” 
         8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 972 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı  torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi Qaydaları”
         9.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli, 383 nömrəli Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"
         10.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin2002-ci il 24 avqust tarixli, 774 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş  "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"
         11.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2021-ci il 6 aprel tarixli 89 nömrəli Qərarı ilətəsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”