Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparatı, Dövlət qulluğu, hüquqi təminat və sənədlərlə iş şöbəsi, Hüquqi təminat və sənədlərlə iş sektoru, şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası” [1]
  • “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası” [2]
   • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının tətbiq olunmasına dair göstəriş” [4]
     • “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə" [5]
      • “Elektron imza və elektron sənəd haqqında”  Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
       • “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə arxiv işinin təşkilinə dair Təlimat" [7]
        • “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [8]
         • Maddə 1. Əsas anlayışlar;
         • Maddə 8. Məlumatların məxfilik dərəcələri və bu məlumatların daşıyıcılarının məxfilik qrifləri;
         • Maddə 13. Məlumatların məxfiliyinin açılması qaydası.
        • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” [9]
         • “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə" [10]
          • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [11]
           • Maddə 594-1. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunvericiliyin pozulması.
          • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [12]
           • Birinci fəsil. Əsas müddəalar
           • İkinci fəsil. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar
           • Yeddinci fəsil. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası
           • Onuncu fəsil. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
           • On birinci fəsil. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
           • On üçüncü fəsil. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
           • On beşinci fəsil. İstirahət vaxtı
           • On altıncı fəsil. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi
           • On yeddinci fəsil. Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri
           • On səkkizinci fəsil. Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri
           • On doqquzuncu fəsil. Sosial məzuniyyətlər
           • İyirminci fəsil. Ödənişsiz məzuniyyətlər
          • "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası" [13]
           • "Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri olan möhürlərin və sənəd blanklarının hazırlanması, istifadə olunması, saxlanılması və məhv edilməsi Qaydası" [14]
            • "Azərbaycan dilinin Orfoqrafiya Normaları" [15]
             • “Dövlət sirrinə aid edilən məlumatların Siyahısı” [16]

              Ədəbiyyat:

              1. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası”.
              2. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”.
              3. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
              4. “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstəriş"
              5. “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə”
              6. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında”  Azərbaycan Respublikasının Qanunu
              7. Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə arxiv işinin təşkilinə dair Təlimat
              8. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
              9. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”
              10. "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"
              11. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
              12. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
              13. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası"
              14. "Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri olan möhürlərin və sənəd blanklarının hazırlanması, istifadə olunması, saxlanılması və məhv edilməsi Qaydası"
              15. "Azərbaycan dilinin Orfoqrafiya Normaları"
              16. “Dövlət sirrinə aid edilən məlumatların Siyahısı”