Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Maddi-texniki təminat şöbəsi, Maliyyə sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Kadrlar İdarəsinin prokuroru
Paşazadə Elmir Hikmət oğlu
Əlaqə vasitələri:
Email: elmirpashazade92@gmail.com
Telefon: 012 361 00 80


 1.  “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə: [1]
  • Maddə 2. Əsas anlayışlar
  • Maddə 6. Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən mühasibat uçotu standartları
  • Maddə 13. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi
  • Maddə 14. Qeyri-kommersiya təşkilatları üçün mühasibat uçotunun aparılması, hesabat dövrü, maliyyə hesabatlarının təqdim və dərc edilməsi
 2. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları” üzrə: [2]
  • 1. Ümumi müddəalar
  • 9. Qısamüddətli aktivlər
  • 54. Maliyyə hesabatları
  • 55. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın məzmunu
  • 61. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın məzmunu
 3. “Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin Siyahısı" [3]
  • “Prokurorluq işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və prokurorluq orqanlarının maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun xəzinə hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası” [4]
   • "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu [5]
    • Fəsil 1. Ümumi müddəalar
    • Fəsil 2. Dövlət büdcəsi
   • "Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [6]
    • Maddə 15-2. İcbari tibbi sığorta üzrə sığortalı və sığortaolunanlar
    • Maddə 15-10. İcbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqları
    • Maddə 15-11. İcbari tibbi sığorta haqlarının hesablanması, ödənilməsi və hesabatın təqdim olunması
   • “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [7]
    • Maddə 14. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı
    • Maddə 15. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanan gəlir növləri
    • Maddə 17. Sosial sığorta ödəmələrinin verilməsi
   • "Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı və həmin Qərarla təsdiq edilmiş "1 və 2 nömrəli Əlavələr"  [8]
    • "Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə" [9]

     Ədəbiyyat:

     1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu
     2. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”
     3. “Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin” Siyahısı
     4. “Prokurorluq işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və prokurorluq orqanlarının maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun xəzinə hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası”
     5. "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu
     6. "Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
     7. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
     8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı və həmin Qərarla təsdiq edilmiş "1 və 2 nömrəli Əlavələr"
     9. "Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə"
     10. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu