Elm və Təhsil Nazirliyi
Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsi, Maliyyə-iqtisadiyyat sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • "Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri haqqında Əsasnamə"[2]
   • "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • "İşsizlikdən sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
     • "İcbari tibbi sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
      • "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar" [6]
       • "Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı və həmin qərarla təsdiqlənmiş. "Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin Normaları" [7]
        • Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası” [8]
         • “Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası”na əlavələr [9]
          • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə:[10]
           • Maddə 112. Məzuniyyətin növləri
           • Maddə 113. Əmək məzuniyyəti və  onun verildiyi iş ili
           • Maddə 157. Əməyin ödənilməsi sistemi və növləri 
           • On doqquzuncu fəsil: Sosial məzuniyyətlər
           • İyirminci fəsil. Ödənişsiz məzuniyyətlər
           • İyirmi birinci fəsil: Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları
           • İyirmi ikinci fəsil: Məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları
          • “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [11]
           • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [12]
            • VIII fəsil. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
            • Fəsil XI. Əlavə dəyər vergisi
            • XVII fəsil. Sadələşdirilmiş vergi 
           • "İşçilərin ezamiyyə Qaydaları" [13]
            • “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında" Nazirlər Kabinetinin Qərarı və həmin qərarla təsdiqlənmiş 1 və 2 nömrəli Əlavə [14]
             • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə: [15,16,17]
              • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib etdikləri maliyyə hesabatları
              • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi
              • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları
             • “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [18,19]
              • Maddə 2. Əsas anlayışlar
              • II fəsil.Satınalma metodlarının tətbiqi şərtləri
              • III fəsil. Satınalmaların təşkili
              • Maddə 50-3. Elektron satınalma
              • Maddə 50-4. Elektron satınalma iştirakçılarının qeydiyyata alınması və elektron satınalmanın keçirilməsi müddətləri
              • Maddə 50-5. Elektron satınalma zamanı tələblər
              • Maddə 50-6. Elektron satınalmadan sonra tələblər
             • "Azərbaycan Respublikası Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları" [20]
              • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” [21]
               • "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə" [22]

                Ədəbiyyat:

                1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
                2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 noyabr 2017-ci il tarixli 502 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitlər haqqında ƏSASNAMƏ”
                3. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 fevral 1997-ci il, №250 IQ)
                4. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 iyun 2017-ci il, №765-VQ) 
                5. “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (28 oktyabr 1999-cu il, №725-İQ) 
                6. "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (6 noyabr 2004-cü il, №177
                7. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (18 iyul 2011-ci il, №120) 
                8. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli Q-10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası”
                9. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli Q-10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Q-10 nömrəli 05 may 2021-ci il tarixli qərarı 
                10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, (1 fevral 1999-cu il 618-IQ nömrəli)
                11. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 29 iyun 2004-cü il, №716-IIQ
                12. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (11 iyul 2000-ci il tarixli 905-IQ nömrəli)
                13. “İşçilərin ezamiyyə qaydaları” (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Qərarı)
                14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli qərarı
                15. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları” (Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, 25 dekabr 2018-ci il Qərar № Q-13)
                16. İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Q-08 nömrəli 10 mart 2020-i il tarixli qərarı 
                17. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-12 nömrəli 24 dekabr 2012-ci il tarixli qərarı
                18. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
                19. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Q-12 nömrəli 20 may 2013-cü il tarixli qərarı
                20. Azərbaycan Respublikası Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi qaydaları (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 31 avqust 2000-ci il tarixli I-136 nömrəli əmrl)
                21. "Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydası" (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2021-ci il 6 aprel tarixli 89 nömrəli Qərarı )
                22. "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə" (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin2002-ci il 24 avqust tarixli, 774 nömrəli Fərmanı )