Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Qarabağ regional bölmə, İdxal və ixraca nəzarət sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [1]
  • Fəsil 1. Ümumi müddəlar
  • Maddə 40. İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər)
  • Bölmə 3. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat
  • Fəsil 14. İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlama
  • Fəsil 15. İnzibati xəta haqqında işlərə baxılması
  • Fəsil 17. İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərara yenidən baxılma
  • Fəsil 18. İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərarın icrası (Ümumi müddəalar)
  • Maddə 150. İnzibati cərimənin tətbiqi haqqında qərarın icrası
  • Maddə 213. Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 219. Yaşayış məntəqələrinin və ya müəssisələrin, onların buraxılış komplekslərinin, binalarının, qurğularının layihələşdirilməsi, tikilməsi, yenidən qurulması, təkmilləşdirilməsi, yeni texnika ilə təchiz olunması zamanı sanitariya-epidemioloji salamatlığı təmin etməyə yönəldilmiş normaların, qaydaların və normativlərin pozulması
  • Maddə 220. Əhalinin qidalanmasının təşkilinə, yeyinti məhsullarının istehsalına, saxlanmasına, daşınmasına və satışına dair qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların pozulması
  • Maddə 288. Fitosanitar nəzarəti haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 289. Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 447. İstehlakçıların hüquqlarının pozulması
  • Maddə 448. Saxta və ya keyfiyyətsiz malların idxal edilməsi
  • Maddə 449. Genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin, yaxud müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materiallarının və ya genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin genetik materiallarından istifadə edilərək istehsal olunan yeyinti məhsullarının qanunsuz dövriyyəsi
  • Maddə 459. Elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 602. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması
 2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: [2]
  • Maddə 200. İstehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və satma
  • Maddə 249. Baytarlıq qaydalarını və bitki xəstəliklərinə və ziyanvericilərinə qarşı müəyyən edilmiş mübarizə qaydalarını pozma
 3. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi üzrə: [3]
  • Gömrük orqanlarının vəzifələri (8.0.21)
  • Gömrük orqanlarının hüquqları (9.0.5)
  • Maddə 13. Gömrük orqanları tərəfindən “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi
  • Maddə 13-1. Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün buraxılış sistemlərinin tətbiqi
  • Maddə 92. Gömrük nəzarətinin formaları
  • Maddə 319. Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası
 4. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
  • “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [5]
   • Maddə 6 .Baytarlıq sahəsində dövlətin vəzifələri
   • Maddə 14 .Azərbaycan Respublikası ərazisinin başqa dövlətlərdən keçə biləcək yoluxucu və ekzotik heyvan xəstəliklərindən qorunması
   • Maddə 15 . Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin daşınmasına baytarlıq nəzarəti
   • Maddə 18 . Baytarlıq preparatlarının qeydiyyatına və dövriyyəsinə dövlət baytarlıq nəzarəti
   • Maddə 33 . Baytarlıq preparatlarının istehsalı, satışı, idxalı və ixracı
  • “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [6]
   • Maddə 7. Fitosanitar nəzarəti sahəsində dövlətin vəzifələri
   • III Fəsil. Fitosanitar tədbirlər
   • Maddə 23. Karantin nəzarətində olan materialların zərərsizləşdirilməsi
   • Maddə 20. Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının və qeydiyyatının aparılması
   • Maddə 30. Zəhərli kimyəvi maddələrin idxalı və ixracı 
  • “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [7]
   • Maddə 1. Dövlət rüsumu anlayışı
   • Maddə 18. İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri (18.66 və 18.67)
   • Maddə 19. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziya verilməsinə görə dövlət rüsumunun dərəcələri (22.0.21.)
  • “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə” [8]
   • “Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  [9]
    •  “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərindən istifadə Qaydaları” [10]
     •  ““www.azexport.az” internet portalı haqqında Əsasnamə” üzrə: [11]
      • 1.Ümumi müddəalar 
      • 4. Portalın funksiyaları
     • “Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi Qaydaları” [12]
      • “Bir pəncərə” prinsipinə əməl edilməklə, ölkəyə idxal olunan qida məhsullarının təhlükəsizlik baxımından yoxlanılması zamanı Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi arasında qarşılıqlı fəaliyyətin tənzimlənməsi Qaydası [13]
       • “Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2006-cı il tarixli 280 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş aşağıda qeyd edilən normativ sənədlər: [14]
        • Fitosanitar sertifikatının nümunəvi forması
        • Azərbaycan Respublikasına gətirilmiş və respublikadan aparılması nəzərdə tutulan karantin nəzarətində olan materiallara fitosanitar karantin baxışının keçirilməsi və ekspertizanın aparılması Qaydaları
        • Fitosanitar sertifikatının verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin Siyahısı
        • Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzit daşınan karantin nəzarətində olan materiallar üzərində fitosanitar nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydası
       • “Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları” [15]
        • “Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı” [16]
         • “Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları” [17]
          • "Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası, sınaqdan keçirilməsi, dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması, istehsalı, idxalı, saxlanması, daşınması, satışı və istifadəsi Qaydaları" üzrə: [18]
           • 1. Ümumi müddəalar
           • 2. Əsas anlayışlar
           • 4. Baytarlıq preparatlarının nümunələrinin təqdim edilməsi
           • 5. Xaricdə istehsal olunmuş baytarlıq preparatları sənədlərinin və nümunələrinin qeydə alınması üçün ekspertiza
           • 8. Baytarlıq preparatlarının qeydiyyata (yenidən qeydiyyata) alınması
          • “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan karantin nəzarətində olan materiallarda karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlər aşkar olunduqda onların fitosanitar nəzarəti məntəqələrində və ya yükün təyinat yerlərində zərərsizləşdirilməsi qaydası da daxil olmaqla, karantin nəzarətində olan materialların zərərsizləşdirilməsi Qaydaları” [19]
           • “Dövlət qeydiyyatına alınmamış pestisidlərin və bioloji preparatların idxalı və tətbiqi Qaydaları” [20]
            • “Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası” [21]
             • “İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları” [22]
              • “Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları” üzrə: [23]
               • 2. Gömrük məqsədləri üçün lazım olan sənədlər və məlumatlar, o cümlədən malların bəyan edildiyi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün bəyannamə ilə birgə təqdim olunan sənədlər
              • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” [24]
               • Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kollegiyasının 3 noyabr 2020-ci il tarixli 19 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş aşağıda qeyd edilən normativ sənədlər: [25]
                • Bitki və bitkiçilik məhsullarının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, ətraflı fitosanitar karantin baxışı və ekspertiza üçün nümunələrin götürülməsi və laboratoriyaya göndərilməsinə dair Təlimat
                • Qida məhsulları üçün mikrobioloji göstəricilərə dair sanitariya normaları və qaydaları
               • "Bitki adı ilə adlandırılan yağlara dair minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik tələbləri" [26]
                • “Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölmələrinin nümunəvi Əsasnaməsi” [27]

                 Ədəbiyyat:

                 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
                 2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
                 3. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi 
                 4. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                 5. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                 6. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                 7. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                 8. "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"
                 9. “Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
                 10. “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərindən istifadə Qaydaları”
                 11. “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası” və “www.azexport.az” internet portalı haqqında Əsasnamə”
                 12. "Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
                 13. “Bir pəncərə” prinsipinə əməl edilməklə, ölkəyə idxal olunan qida məhsullarının təhlükəsizlik baxımından yoxlanılması zamanı Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi arasında qarşılıqlı fəaliyyətin tənzimlənməsi Qaydası”
                 14. "Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
                 15. “Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları”
                 16. “Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı”
                 17. “Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları”
                 18. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
                 19. "Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
                 20. "Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
                 21. “Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası”
                 22. “İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları”
                 23. “Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları”
                 24. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”
                 25. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Kollegiyasının 3 noyabr 2020-ci il tarixli 19 nömrəli Qərarı
                 26. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Kollegiyasının 18 dekabr 2020-ci il tarixli 20 nömrəli Qərarı
                 27. “Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölmələrinin nümunəvi Əsasnaməsi”