Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Mil–Muğan regional bölmə, Rəhbərlik, yerli bölmənin rəhbəri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [1]
  • Fəsil 1. Ümumi müddəlar
  • Maddə 40. İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər)
  • Bölmə 3. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat
  • Fəsil 14. İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlama
  • Fəsil 15. İnzibati xəta haqqında işlərə baxılması
  • Fəsil 18. İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərarın icrası (Ümumi müddəalar)
  • Maddə 150. İnzibati cərimənin tətbiqi haqqında qərarın icrası
  • Maddə 213. Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 220. Əhalinin qidalanmasının təşkilinə, yeyinti məhsullarının istehsalına, saxlanmasına, daşınmasına və satışına dair qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların pozulması
  • Maddə 222. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 225. Dərman vasitələrinin və qidaların tərkibinə dopinq vasitələri əlavə etməklə onların saxtalaşdırılması, satılması, həmçinin dopinq vasitələrinin hazırlanmasının, istehsalının, istifadəsinin vasitə və üsulları, onların əldə edilməsi mümkün olan yerlər haqqında məlumatların yayılması
  • Maddə 288. Fitosanitar nəzarəti haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 289. Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 444. Malların saxlanılması və ya satışı zamanı mal qonşuluğunun, temperatur rejiminin, yaxud satılmış malların dəyişdirilməsi və ya geri qaytarılması qaydalarının pozulması
  • Maddə 447. İstehlakçıların hüquqlarının pozulması
  • Maddə 453. İstehlakçının mal (iş, xidmət) haqqında məlumat almaq hüququnun pozulması
  • Maddə 544. İstehlakçıların hüquqlarının və ya ticarət qaydalarının pozulmasının aradan qaldırılması haqqında tələblərin yerinə yetirilməməsi
  • Maddə 442. İstehsalı və ya satılması qadağan olunmuş malların istehsalı və ya satılması, yaxud qadağan olunmuş işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi (göstərilməsi)
  • Maddə 448. Saxta və ya keyfiyyətsiz malların idxal edilməsi
  • Maddə 449. Genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin, yaxud müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materiallarının və ya genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin genetik materiallarından istifadə edilərək istehsal olunan yeyinti məhsullarının qanunsuz dövriyyəsi
  • Maddə 456. Ev şəraitində istehsal edilmiş alkoqollu içkilərin satışı
  • Maddə 459. Elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 602. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması
 2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: [2]
  • Maddə 200. İstehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və satma
  • Maddə 249. Baytarlıq qaydalarını və bitki xəstəliklərinə və ziyanvericilərinə qarşı müəyyən edilmiş mübarizə qaydalarını pozma
 3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [3]
  • Fəsil 30. İşəgötürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyətini müəyyən edən hallar
  • Fəsil 33. Əməyin mühafizəsi normaları, qaydaları və prinsipləri
  • Fəsil 34. Əməyin mühafizəsinin hüquqi, təşkilati-texniki və maliyyə təminatı
  • Fəsil 35. İşçinin əməyin mühafizəsi hüququnun həyata keçirilməsi üçün təminatlar
  • Fəsil 36. Əməyin mühafizəsi normalarına və qaydalarına əməl olunmasına nəzarət və işəgötürənlərin məsuliyyəti
  • Fəsil 46. İşçilərin sosial sığorta olunmasının tənzimlənməsi
 4. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [4]
  • Fəsil 1. Ümumi müddəalar
  • Fəsil 2. Baytarlıq sahəsində dövlət tənzimlənməsi
  • Fəsil 3. Dövlət baytarlıq nəzarəti
  • Fəsil 4. Baytarlıq fəaliyyətinin təşkili
  • Fəsil 8. Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət və mübahisələrin həlli
 5. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [5]
  • Fəsil 1. Ümumi müddəalar
  • Fəsil 2. Fitosanitar nəzarətinin təşkili
  • Fəsil 3. Fitosanitar tədbirlər
  • Fəsil 4. Zərərli orqanizmlərlə mübarizə
  • Fəsil 5. Bitki mühafizəsi ilə bağlı fitosanitar tələblər
  • Fəsil 9. Fitosanitar nəzarəti haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət və mübahisələrin həlli
 6. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
  • “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [7]
   • Fəsil 1. Ümumi müddəalar
   • Fəsil 2. İstehlakçıların hüquqları
   • Fəsil 3. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
  • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
   • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9]
    • "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [10]
     • Maddə 3. Əsas anlayışlar
     • Maddə 4. Qanunun tənzimləmə sahəsi
     • Maddə 9. İnformasiya sahibləri
     • Maddə 10. İnformasiya sahibinin vəzifələri
     • Fəsil 3. İnformasiyanın əldə olunmasının sorğu əsasında təmin edilməsi
     • Maddə 29. İnformasiya sahibinin informasiyanı açıqlamaq vəzifəsi
     • Maddə 30. İnformasiyanın açıqlanması üsulları
     • Maddə 38. Fərdi məlumatlar
     • Maddə 40. İnformasiyanın əldə olunması üzərində məhdudiyyətin müddətləri
    • “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [11]
     • "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu üzrə: [12]
      • Maddə 1. Bu Konstitusiya Qanununda istifadə olunan əsas anlayışlar
      • Maddə 2. Normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
      • Maddə 3. Qeyri-normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
      • Maddə 4. Normativ xarakterli aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
      • Maddə 5. Bu Konstitusiya Qanununun tətbiq dairəsi
      • Maddə 17. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin normativ hüquqi aktları
      • Maddə 18. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ hüquqi aktları
      • Maddə 19. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktları
      • Maddə 20. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları
     • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 26 oktyabr tarixli 660 nömrəli Fərmanı və həmin Fərmanla təsdiq edilmiş ““Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına mühüm təhlükə yaradan hallar üzrə aparılmasına yol verilən yoxlamaların Siyahısı” [13]
      • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə” [14]
       • “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə” [15]
        • “Heyvan kəsimi fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı [16]
         • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” [17]
          • “Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları” [18]
           • “Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası” [19]
            • “Məhsul nümunələrinin götürülməsi ilə bağlı yoxlayıcı orqanın çəkdiyi xərclərin sahibkar tərəfindən əvəzinin ödənilməsi Qaydaları və müddətləri” [20]
             • “İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları” [21]
              • “Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları” [22]
               • “Yeyinti məhsullarına baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi Qaydası” [23]
                • “Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin baytarlıq nəzarəti sahəsində icrası məcburi olan qərarlarının formasının, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası” [24]
                 • “Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları” [25]
                  • "Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları” üzrə: [26]
                   • 1. Əsas anlayışlar
                   • 2. Ümumi müddəalar
                  • “Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölmələrinin nümunəvi Əsasnaməsi” [27]

                   Ədəbiyyat:

                   1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
                   2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
                   3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
                   4. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                   5. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                   6. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                   7. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                   8. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                   9. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                   10. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                   11. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
                   12. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu 
                   13. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 1410-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dövlət tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
                   14. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”
                   15. "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"
                   16. “Heyvan kəsimi fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
                   17. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”
                   18. “Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”
                   19. “Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası”
                   20. “Məhsul nümunələrinin götürülməsi ilə bağlı yoxlayıcı orqanın çəkdiyi xərclərin sahibkar tərəfindən əvəzinin ödənilməsi Qaydaları və müddətləri”
                   21. “İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları"
                   22. “Yeyinti məhsullarına verilən qida təhlükəsizliyi sertifikatının forması və verilmə Qaydaları”
                   23. "Yeyinti məhsullarına verilən uyğunluq sertifkatının və baytarlıq şəhadətnaməsinin formasının və uyğunluq sertifkatının və baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi qaydaları"
                   24. “Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin baytarlıq nəzarəti sahəsində icrası məcburi olan qərarlarının formasının, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası”
                   25. “Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”
                   26. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”
                   27. "Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Aparatının struktur bölmələrinin Əsasnamələrinin və strukturuna daxil olan regional bölmələrinin Nümunəvi Əsasnaməsi"