Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
Şirvan bölgəsi üzrə şöbə, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası" [1]
  • "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
     • "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
      • "Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
       • "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7]
        • "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
         • Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə dair qanunvericilik [9, 10, 11]
          • "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" üzrə: [12]
           • təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət
           • Ümumi müddəalar
           • Sənədlərin hazırlanması üçün ümumi tələblər
           • Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər
           • Kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərə olan tələblər
           • Sənədlərə əlavələrin (qoşmaların) edilməsi qaydası
           • Qərarların, sərəncamların, əmrlərin, protokolların, arayışların və məlumat vərəqələrinin, aktın, məktub, teleqram və telefonoqramın hazırlanması və tərtib edilməsi
           • Sənədlərin dövriyyəsinin təşkili ( 92, 93, 94-cü bəndlər)
           • Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili
           • Elektron sənədlərlə bağlı kargüzarlığın aparılmasının xüsusiyyətləri (142-ci bənd)

          Ədəbiyyat:

          1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci il
          2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 iyul 2000-ci il, № 926-IQ
          3. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007-ci il, № 352-IIIQ
          4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ
          5. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il, № 1308-IVQ
          6. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, № 505-IQ
          7. "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 oktyabr 2005-ci il, № 1036-IIQ
          8. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ
          9. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 2004-cü il № 683-IIQ
          10. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1511-VQ
          11. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1512-VQ
          12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”
          13. www.dim.gov.az
          14. www.e-qanun.az