Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
Şirvan bölgəsi üzrə şöbə, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Hüquq və qeydiyyat şöbəsi, məsləhətçi
İsrafilova Aynur İsrafil qızı
Əlaqə vasitələri:
Email: aynurisr@gmail.com
Telefon: (012) 492-60-35
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:
  • Dini etiqad azadlığı
  • Dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq şəxslərin hüquq bərabərliyi
  • Dövlət və dini qurumlar
  • Dinin məktəblə münasibəti
  • Azərbaycan Respublikasında dini qurumlar
  • Dini qurumların növləri
  • Dini qurum və dini icma anlayışları 
 2. Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə üzrə:
  • Komitənin yaradılma məqsədi
  • Komitənin hüquqi statusu
  • Komitənin öz fəaliyyətində rəhbər tutduğu normativ-hüquqi aktlar
  • Komitənin yerlərdəki vəzifələrinin həyata keçirilməsi
  • Komitənin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri və hüquqları 
  • Komitənin fəaliyyətinin təşkili
  • Komitə sədrinin səlahiyyətləri 

Ədəbiyyat:

 1. “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 20 avqust 1992-ci il, № 281
 2. “Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyul 2001-ci il tarixli 544 nömrəli Fərmanı